Vēlēšanu iecirkņi

Pēdējās izmaiņas 09.08.2018 17:01:51


Ilūkstes novads

Atgriezties uz republikas pilsētas vai novada izvēlni

- iecirkņi pieejami cilvēkiem ar kustības traucējumiem
Iecirkņa numurs Iecirkņa nosaukums Iecirkņa adrese
392. ILŪKSTES PILSĒTAS KULTŪRAS CENTRS Brīvības iela 12, Ilūkste, Ilūkstes nov.
393. BEBRENES PAGASTA PĀRVALDES ĒKA "Pagastmāja", Bebrene, Bebrenes pag., Ilūkstes nov.
394. PILSKALNES PAGASTA PĀRVALDES ĒKA Parka iela 3, Pilskalne, Pilskalnes pag., Ilūkstes nov.
395. ŠĒDERES PAGASTA PĀRVALDES ĒKA Alejas iela 4, Šēdere, Šēderes pag., Ilūkstes nov.
396. SUBATES PILSĒTAS KULTŪRAS NAMS Tirgus laukums 19, Subate, Ilūkstes nov.
402. DVIETES PAGASTA KULTŪRAS NAMS "Kultūras Nams", Dviete, Dvietes pag., Ilūkstes nov.
403. EGLAINES PAGASTA KULTŪRAS NAMS Stendera iela 7, Eglaine, Eglaines pag., Ilūkstes nov.