Vēlēšanu iecirkņi

Pēdējās izmaiņas 09.08.2018 17:01:51


Dobeles novads

Atgriezties uz republikas pilsētas vai novada izvēlni

- iecirkņi pieejami cilvēkiem ar kustības traucējumiem
Iecirkņa numurs Iecirkņa nosaukums Iecirkņa adrese
422. DOBELES AMATNIECĪBAS UN VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀ VIDUSSKOLA Brīvības iela 28B, Dobele, Dobeles nov.
423. DOBELES SĀKUMSKOLA Skolas iela 11, Dobele, Dobeles nov.
424. DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles nov.
426. ANNENIEKU PAGASTA PĀRVALDE Skolas iela 2, Kaķenieki, Annenieku pag., Dobeles nov.
427. AURU PAGASTA PĀRVALDE Skolas iela 8, Auri, Auru pag., Dobeles nov.
428. GARDENES PAMATSKOLA Priežu iela 21, Gardene, Auru pag., Dobeles nov.
430. BĒRZES PAGASTA PĀRVALDE Upes iela 1, Šķibe, Bērzes pag., Dobeles nov.
431. BIKSTU PAGASTA PĀRVALDE "Liepziedi", Biksti, Bikstu pag., Dobeles nov.
434. JAUNBĒRZES PAGASTA PĀRVALDE Ceriņu iela 2, Jaunbērze, Jaunbērzes pag., Dobeles nov.
435. KRIMŪNU PAMATSKOLA "Krimūnu Skola", Krimūnas, Krimūnu pag., Dobeles nov.
437. NAUDĪTES PAMATSKOLA "Naudītes Skola", Naudīte, Naudītes pag., Dobeles nov.
438. PENKULES PAMATSKOLA "Skola", Penkule, Penkules pag., Dobeles nov.
444. ZEBRENES PAGASTA PĀRVALDE "Upītes", Zebrene, Zebrenes pag., Dobeles nov.