Vēlēšanu iecirkņi

Pēdējās izmaiņas 09.08.2018 17:01:51


Jēkabpils novads

Atgriezties uz republikas pilsētas vai novada izvēlni

- iecirkņi pieejami cilvēkiem ar kustības traucējumiem
Iecirkņa numurs Iecirkņa nosaukums Iecirkņa adrese
497. ĀBEĻU PAGASTA PĀRVALDE "Pagastmāja", Brodi, Ābeļu pag., Jēkabpils nov.
498. DIGNĀJAS PAMATSKOLA "Dignājas skola", Dignājas pag., Jēkabpils nov.
499. DUNAVAS PAMATSKOLA "Dunavas Skola", Dunava, Dunavas pag., Jēkabpils nov.
502. KALNA PAGASTA PĀRVALDE "Atvari", Vidsala, Kalna pag., Jēkabpils nov.
505. LEIMAŅU PAGASTA PĀRVALDE "Mežgale", Mežgale, Leimaņu pag., Jēkabpils nov.
508. RUBENES PAGASTA PĀRVALDE "Svīres", Rubeņi, Rubenes pag., Jēkabpils nov.
517. ZASAS KULTŪRAS NAMS "Zasas Kultūras Nams", Zasa, Zasas pag., Jēkabpils nov.