Vēlēšanu iecirkņi

Pēdējās izmaiņas 09.08.2018 17:01:51


Krāslavas novads

Atgriezties uz republikas pilsētas vai novada izvēlni

- iecirkņi pieejami cilvēkiem ar kustības traucējumiem
Iecirkņa numurs Iecirkņa nosaukums Iecirkņa adrese
518. KRĀSLAVAS NOVADA DOME Rīgas iela 51, Krāslava, Krāslavas nov.
519. KRĀSLAVAS VALSTS ĢIMNĀZIJA Raiņa iela 25, Krāslava, Krāslavas nov.
520. VARAVĪKSNES VIDUSSKOLA N. Rancāna iela 4, Krāslava, Krāslavas nov.
521. PAGASTA PĀRVALDE "Veselība", Ezerkalns, Krāslavas pag., Krāslavas nov.
526. PAGASTA PĀRVALDE Roberta Pudnika iela 8, Auleja, Aulejas pag., Krāslavas nov.
531. PAGASTA PĀRVALDE Pasta iela 2, Indra, Indras pag., Krāslavas nov.
532. TAUTAS NAMS Saules iela 3, Izvalta, Izvaltas pag., Krāslavas nov.
533. PAGASTA PĀRVALDE "Daugavas", Kalnieši, Kalniešu pag., Krāslavas nov.
534. PAGASTA PĀRVALDE Kaplavas iela 3, Kaplava, Kaplavas pag., Krāslavas nov.
536. PAGASTA PĀRVALDE Skolas iela 4, Kombuļi, Kombuļu pag., Krāslavas nov.
539. SAIETU NAMS "Jaunība", Piedruja, Piedrujas pag., Krāslavas nov.
540. TAUTAS NAMS Jaunatnes iela 6, Robežnieki, Robežnieku pag., Krāslavas nov.
541. PAGASTA PĀRVALDE Miera iela 13, Skaista, Skaistas pag., Krāslavas nov.
545. KULTŪRAS NAMS Dārza iela 2, Augstkalne, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov.