Vēlēšanu iecirkņi

Pēdējās izmaiņas 09.08.2018 17:01:51


Dagdas novads

Atgriezties uz republikas pilsētas vai novada izvēlni

- iecirkņi pieejami cilvēkiem ar kustības traucējumiem
Iecirkņa numurs Iecirkņa nosaukums Iecirkņa adrese
522. DAGDAS TAUTAS NAMS Alejas iela 29, Dagda, Dagdas nov.
523. ANDRUPENES TAUTAS NAMS Ezernieku iela 1, Andrupene, Andrupenes pag., Dagdas nov.
524. ANDZEĻU PAGASTA PĀRVALDE "Ausekļi", Andzeļi, Andzeļu pag., Dagdas nov.
525. ASŪNES PAGASTA PĀRVALDE Dārza iela 1, Asūne, Asūnes pag., Dagdas nov.
527. BĒRZIŅU TAUTAS NAMS Bērzu iela 2, Porečje, Bērziņu pag., Dagdas nov.
529. EZERNIEKU SAIETU NAMS "Saietu nams", Ezernieki, Ezernieku pag., Dagdas nov.
537. KONSTANTINOVAS TAUTAS NAMS Saules iela 9, Konstantinova, Konstantinovas pag., Dagdas nov.
538. ĶEPOVAS SAIETU NAMS "Pagastmāja", Neikšāni, Ķepovas pag., Dagdas nov.
542. SVARIŅU TAUTAS NAMS Skolas iela 13, Svarinci, Svariņu pag., Dagdas nov.
543. ŠĶAUNES TAUTAS NAMS "Tautas Nams", Šķaune, Šķaunes pag., Dagdas nov.