Vēlēšanu iecirkņi

Pēdējās izmaiņas 09.08.2018 17:01:51


Kuldīgas novads

Atgriezties uz republikas pilsētas vai novada izvēlni

- iecirkņi pieejami cilvēkiem ar kustības traucējumiem
Iecirkņa numurs Iecirkņa nosaukums Iecirkņa adrese
546. KULDĪGAS CENTRA VIDUSSKOLA Mucenieku iela 6, Kuldīga, Kuldīgas nov.
547. VIDUSSKOLA Piltenes iela 25, Kuldīga, Kuldīgas nov.
			                  
548. 2. VIDUSSKOLA Jelgavas iela 62, Kuldīga, Kuldīgas nov.
549. LU KULDĪGAS FILIĀLE Kalna iela 19, Kuldīga, Kuldīgas nov.
			                  
552. ĒDOLES PAGASTA PĀRVALDE Dārza iela 6, Ēdole, Ēdoles pag., Kuldīgas nov.
553. PAGASTMĀJA "Pagastmāja", Gudenieki, Gudenieku pag., Kuldīgas nov.
554. ĪVANDES PAGASTA PĀRVALDE "Skolas Nams", Īvande, Īvandes pag., Kuldīgas nov.
555. KABILES PAGASTA PĀRVALDE "Spārītes", Kabile, Kabiles pag., Kuldīgas nov.
556. KURMĀLES PAGASTA PĀRVALDE "Pagastmāja", Vilgāle, Kurmāles pag., Kuldīgas nov.
557. "BANGAS" - 2 "Bangas"-2, Priedaine, Kurmāles pag., Kuldīgas nov.
558. SERMĪTES INTEREŠU CENTRS "Sermītes Skola", Sermīte, Laidu pag., Kuldīgas nov.
559. BITĪTE "Bitīte", Laidi, Laidu pag., Kuldīgas nov.
561. PADURES PAGASTA PĀRVALDE "Arāji", Padure, Padures pag., Kuldīgas nov.
562. PELČU PAGASTA PĀRVALDE "Pagastlejas", Pelči, Pelču pag., Kuldīgas nov.
564. RENDAS PAGASTA PĀRVALDE "Vīgneri", Renda, Rendas pag., Kuldīgas nov.
567. RUMBAS PAGASTA PĀRVALDE Riežupes iela 1, Mežvalde, Rumbas pag., Kuldīgas nov.
568. SNĒPELES TAUTAS NAMS "Pagastmāja", Snēpele, Snēpeles pag., Kuldīgas nov.
569. TURLAVAS PAGASTA PĀRVALDE "Gundegas 1", Turlava, Turlavas pag., Kuldīgas nov.
570. ĶIKURU PASTS Avotu iela 1, Ķikuri, Turlavas pag., Kuldīgas nov.
571. VĀRMES PAGASTA PĀRVALDE "Avotiņi", Vārme, Vārmes pag., Kuldīgas nov.