Vēlēšanu iecirkņi

Pēdējās izmaiņas 09.08.2018 17:01:51


Aizputes novads

Atgriezties uz republikas pilsētas vai novada izvēlni

- iecirkņi pieejami cilvēkiem ar kustības traucējumiem
Iecirkņa numurs Iecirkņa nosaukums Iecirkņa adrese
572. AIZPUTES VIDUSSKOLA Ziedu iela 7, Aizpute, Aizputes nov.
573. AIZPUTES KULTŪRAS NAMS Atmodas iela 16, Aizpute, Aizputes nov.
579. AIZPUTES PAGASTA SAIETA NAMS Ziedu iela 2, Rokasbirze, Aizputes pag., Aizputes nov.
582. CĪRAVAS PAGASTA PĀRVALDE "Gaismas", Cīrava, Cīravas pag., Aizputes nov.
590. KALVENES PAGASTA PĀRVALDE Skolas iela 21, Kalvene, Kalvenes pag., Aizputes nov.
591. KAZDANGAS PAGASTA PĀRVALDE Ķiršu gatve 1, Kazdanga, Kazdangas pag., Aizputes nov.
592. AIZPUTES MŪZIKAS SKOLA Jāņa iela 12, Aizpute, Aizputes nov.