Vēlēšanu iecirkņi

Pēdējās izmaiņas 09.08.2018 17:01:51


Ludzas novads

Atgriezties uz republikas pilsētas vai novada izvēlni

- iecirkņi pieejami cilvēkiem ar kustības traucējumiem
Iecirkņa numurs Iecirkņa nosaukums Iecirkņa adrese
625. LUDZAS TAUTAS NAMS Stacijas iela 41, Ludza, Ludzas nov.
626. LUDZAS TAUTAS NAMS Stacijas iela 41, Ludza, Ludzas nov.
627. LUDZAS KINOTEĀTRIS Skolas iela 26, Ludza, Ludzas nov.
632. BRIĢU PAGASTA TAUTAS NAMS "Tautas nams", Brigi, Briģu pag., Ludzas nov.
635. CIRMAS PAGASTA PĀRVALDE Pagasta iela 2, Tutāni, Cirmas pag., Ludzas nov.
			                  
637. ISNAUDAS PAGASTA PĀRVALDE "Vecparks", Martiši, Isnaudas pag., Ludzas nov.
638. ISTALSNAS BIBLIOTĒKA "Dzelmes", Istalsna, Isnaudas pag., Ludzas nov.
639. ISTRAS TAUTAS NAMS "Pagastmāja", Vecslabada, Istras pag., Ludzas nov.
644. NIRZAS TAUTAS NAMS "Pašvaldība", Nirza, Nirzas pag., Ludzas nov.
645. ŅUKŠU PAGASTA TAUTAS NAMS "Nākotne", Ņukši, Ņukšu pag., Ludzas nov.
647. PILDAS TAUTAS NAMS Liepu iela 3, Pilda, Pildas pag., Ludzas nov.
			                  
648. PUREŅU PAGASTA PĀRVALDE Kalna iela 3, Kivdolova, Pureņu pag., Ludzas nov.
			                  
650. RUNDĒNU TAUTAS NAMS Latgales iela 10, Rundēni, Rundēnu pag., Ludzas nov.