Vēlēšanu iecirkņi

Pēdējās izmaiņas 08.03.2018 11:21:30


Kārsavas novads

Atgriezties uz republikas pilsētas vai novada izvēlni

- iecirkņi pieejami cilvēkiem ar kustības traucējumiem
Iecirkņa numurs Iecirkņa nosaukums Iecirkņa adrese
628. KULTŪRAS NAMS Vienības iela 49C, Kārsava, Kārsavas nov.
636. PAGASTA PĀRVALDES ZĀLE "Aizgārša", Goliševa, Goliševas pag., Kārsavas nov.
641. MALNAVAS KOLEDŽAS MUIŽAS KORPUSS Muižas iela 4, Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov.
642. KULTŪRAS NAMS "Pagastmāja", Mežvidi, Mežvidu pag., Kārsavas nov.
643. TAUTAS NAMS "Tautas Nams", Mērdzene, Mērdzenes pag., Kārsavas nov.
651. TAUTAS NAMS Liepu iela 1, Salnava, Salnavas pag., Kārsavas nov.