Vēlēšanu iecirkņi

Pēdējās izmaiņas 09.08.2018 17:01:51


Ciblas novads

Atgriezties uz republikas pilsētas vai novada izvēlni

- iecirkņi pieejami cilvēkiem ar kustības traucējumiem
Iecirkņa numurs Iecirkņa nosaukums Iecirkņa adrese
631. CIBLAS NOVADA ADMINISTRATĪVAIS CENTRS "Domes Nams", Blonti, Blontu pag., Ciblas nov.
633. CIBLAS PAGASTA PĀRVALDE Muižas iela 3, Cibla, Ciblas pag., Ciblas nov.
634. LĪDUMNIEKU PAGASTA PĀRVALDE "Zvārguļi", Līdumnieki, Līdumnieku pag., Ciblas nov.
649. PUŠMUCOVAS TAUTAS NAMS Skolas iela 4, Pušmucova, Pušmucovas pag., Ciblas nov.
652. ZVIRGZDENES PAGASTA PĀRVALDE "Valde", Zvirgzdene, Zvirgzdenes pag., Ciblas nov.