Vēlēšanu iecirkņi

Pēdējās izmaiņas 08.03.2018 11:21:30


Varakļānu novads

Atgriezties uz republikas pilsētas vai novada izvēlni

- iecirkņi pieejami cilvēkiem ar kustības traucējumiem
Iecirkņa numurs Iecirkņa nosaukums Iecirkņa adrese
657. VARAKĻĀNU KULTŪRAS NAMS 1. Maija laukums 4, Varakļāni, Varakļānu nov.
671. MURMASTIENES KULTŪRAS CENTRS Jaunatnes iela 14, Murmastiene, Murmastienes pag., Varakļānu nov.
676. STIRNIENES TAUTAS NAMS "Stirnienes muiža 2", Varakļānu pag., Varakļānu nov.