Vēlēšanu iecirkņi

Pēdējās izmaiņas 09.08.2018 17:01:51


Rēzeknes novads

Atgriezties uz republikas pilsētas vai novada izvēlni

- iecirkņi pieejami cilvēkiem ar kustības traucējumiem
Iecirkņa numurs Iecirkņa nosaukums Iecirkņa adrese
730. AUDRIŅU KULTŪRAS NAMS "Klubs", Audriņi, Audriņu pag., Rēzeknes nov.
731. BĒRZGALES KULTŪRAS NAMS Rītupes iela 34, Bērzgale, Bērzgales pag., Rēzeknes nov.
732. ČORNAJAS TAUTAS NAMS Miera iela 1, Čornaja, Čornajas pag., Rēzeknes nov.
734. DRICĀNU KULTŪRAS NAMS "Pagastmāja", Dricāni, Dricānu pag., Rēzeknes nov.
735. FEIMAŅU KULTŪRAS NAMS "Pagasta māja", Feimaņi, Feimaņu pag., Rēzeknes nov.
736. GAIGALAVAS PAGASTA PĀRVALDE Rēzeknes iela 2, Gaigalava, Gaigalavas pag., Rēzeknes nov.
737. GRIŠKĀNU PAGASTA PĀRVALDE Centrālā iela 27, Sprūževa, Griškānu pag., Rēzeknes nov.
738. ILZESKALNA TAUTAS NAMS Jaunatnes iela 1, Ilzeskalns, Ilzeskalna pag., Rēzeknes nov.
739. KANTINIEKU PAGASTA PĀRVALDE "Administratīvais Centrs", Liuža, Kantinieku pag., Rēzeknes nov.
740. KAUNATAS PAGASTA PĀRVALDE Rāznas iela 38, Kaunata, Kaunatas pag., Rēzeknes nov.
741. LENDŽU KULTŪRAS NAMS Viraudas iela 3, Lendži, Lendžu pag., Rēzeknes nov.
742. LŪZNAVAS PAGASTA PĀRVALDE Pils iela 6, Lūznava, Lūznavas pag., Rēzeknes nov.
743. MALTAS KULTŪRAS NAMS 1. Maija iela 80, Malta, Maltas pag., Rēzeknes nov.
744. BRĪVĀ LAIKA PAVADĪŠANAS CENTRS "STROPS" Mākoņkalna iela 3, Lipuški, Mākoņkalna pag., Rēzeknes nov.
745. NAGĻU TAUTAS NAMS "Tautas Nams", Nagļi, Nagļu pag., Rēzeknes nov.
746. NAUTRĒNU PAGASTA SPORTA HALLE - TAUTAS NAMS "Halle", Rogovka, Nautrēnu pag., Rēzeknes nov.
747. OZOLAINES PAGASTA TAUTAS NAMS "Bekši 7", Bekši, Ozolaines pag., Rēzeknes nov.
			                  
748. OZOLMUIŽAS KULTŪRAS NAMS "Laimas", Ozolmuiža, Ozolmuižas pag., Rēzeknes nov.
749. PUŠAS PAGASTA PĀRVALDE Parka iela 1, Puša, Pušas pag., Rēzeknes nov.
750. RIKAVAS KULTŪRAS NAMS Jaunības iela 15, Rikava, Rikavas pag., Rēzeknes nov.
751. SAKSTAGALA PAGASTA PĀRVALDES ADMINISTRATĪVĀ ĒKA Kalna iela 2, Sakstagals, Sakstagala pag., Rēzeknes nov.
752. SILMALAS KULTŪRAS NAMS Saules iela 4, Gornica, Silmalas pag., Rēzeknes nov.
753. KRUKU BIBLIOTĒKA-KLUBS Miera iela 4, Kruki, Silmalas pag., Rēzeknes nov.
754. RUŽINAS BIBLIOTĒKA Lakstīgalu iela 7, Vecružina, Silmalas pag., Rēzeknes nov.
756. STOĻEROVAS PAGASTA SAIETA NAMS Skolas iela 2A, Stoļerova, Stoļerovas pag., Rēzeknes nov.
757. JAUNSTRUŽĀNU PAMATSKOLA Miera iela 12, Strūžāni, Stružānu pag., Rēzeknes nov.
758. VĒRĒMU TAUTAS NAMS Jāņa Zvīdra iela 4, Sondori, Vērēmu pag., Rēzeknes nov.