Vēlēšanu iecirkņi

Pēdējās izmaiņas 09.08.2018 17:01:51


Saldus novads

Atgriezties uz republikas pilsētas vai novada izvēlni

- iecirkņi pieejami cilvēkiem ar kustības traucējumiem
Iecirkņa numurs Iecirkņa nosaukums Iecirkņa adrese
801. SALDUS SPORTA SKOLA Jelgavas iela 6, Saldus, Saldus nov.
802. SALDUS PILSĒTAS PAMATSKOLA Lielā iela 31/35, Saldus, Saldus nov.
803. SALDUS PAŠVALDĪBAS ĒKA KULDĪGAS IELĀ 3 Kuldīgas iela 3, Saldus, Saldus nov.
804. SALDUS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA Avotu iela 12A, Saldus, Saldus nov.
808. EZERES PAGASTA PĀRVALDES ADMINISTRATĪVĀ ĒKA Centra iela 4, Ezere, Ezeres pag., Saldus nov.
810. JAUNAUCES TAUTAS NAMS "Tautas Nams", Jaunauce, Jaunauces pag., Saldus nov.
811. PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES "VĀVERĪTE" ZĀLE Upes iela 4, Jaunlutriņi, Jaunlutriņu pag., Saldus nov.
812. KURSĪŠU PAGASTA PĀRVALDES ADMINISTRATĪVĀ ĒKA Kalna iela 2, Kursīši, Kursīšu pag., Saldus nov.
813. LUTRIŅU KLUBS Skolas iela 1A, Lutriņi, Lutriņu pag., Saldus nov.
814. NĪGRANDES PAGASTA PĀRVALDES ADMINISTRATĪVĀ ĒKA Ventas iela 2, Nīgrande, Nīgrandes pag., Saldus nov.
815. KALNU KULTŪRAS NAMS Kalnu iela 2, Kalni, Nīgrandes pag., Saldus nov.
816. NOVADNIEKU PAGASTA PĀRVALDES ADMINISTRATĪVĀ ĒKA "Mežvidi", Mežvidi, Novadnieku pag., Saldus nov.
817. PAMPĀĻU PAGASTA PĀRVALDES ADMINISTRATĪVĀ ĒKA Rūpniecības iela 1A, Pampāļi, Pampāļu pag., Saldus nov.
818. APVIENOTĀ JAUNAUCES UN RUBAS PAGASTU PĀRVALDES ADMINISTRATĪVĀ ĒKA "Pagastmāja", Ruba, Rubas pag., Saldus nov.
819. SALDUS PAGASTA PĀRVALDES ADMINISTRATĪVĀ ĒKA Vienības iela 15/17, Druva, Saldus pag., Saldus nov.
820. ŠĶĒDES SKOLA Skolas iela 11, Šķēde, Šķēdes pag., Saldus nov.
821. VADAKSTES PAGASTA PĀRVALDES ADMINISTRATĪVĀ ĒKA "Krāces 2", Vadakste, Vadakstes pag., Saldus nov.
822. ZAŅAS PAGASTA PĀRVALDES ADMINISTRATĪVĀ ĒKA "Sūbri", Zaņas pag., Saldus nov.
823. ZIRŅU PAGASTA PĀRVALDES ADMINISTRATĪVĀ ĒKA "Pagastnams", Zirņi, Zirņu pag., Saldus nov.
824. KURZEMĪTES PAMATSKOLA "Kurzemītes Pamatskola", Būtnāri, Zirņu pag., Saldus nov.
825. STRIĶU KLUBS "Striķi", Striķi, Zvārdes pag., Saldus nov.