Vēlēšanu iecirkņi

Pēdējās izmaiņas 09.08.2018 17:01:51


Valkas novads

Atgriezties uz republikas pilsētas vai novada izvēlni

- iecirkņi pieejami cilvēkiem ar kustības traucējumiem
Iecirkņa numurs Iecirkņa nosaukums Iecirkņa adrese
884. PILSĒTAS KULTŪRAS NAMS Emīla Dārziņa iela 8, Valka, Valkas nov.
885. MĀKSLAS SKOLA Beverīnas iela 5, Valka, Valkas nov.
894. ĒRĢEMES PAMATSKOLA "Ērģemes Skola", Ērģeme, Ērģemes pag., Valkas nov.
898. KĀRĶU TAUTAS NAMS "Kultūras nams", Kārķi, Kārķu pag., Valkas nov.
906. LUGAŽU MUIŽA "Lugažu Muiža", Lugaži, Valkas pag., Valkas nov.
908. VIJCIEMA TAUTAS NAMS "Dalderi", Vijciems, Vijciema pag., Valkas nov.
909. ZVĀRTAVAS PAGASTA PĀRVALDE "Luturskola", Stepi, Zvārtavas pag., Valkas nov.