Vēlēšanu iecirkņi

Pēdējās izmaiņas 09.08.2018 17:01:51


Smiltenes novads

Atgriezties uz republikas pilsētas vai novada izvēlni

- iecirkņi pieejami cilvēkiem ar kustības traucējumiem
Iecirkņa numurs Iecirkņa nosaukums Iecirkņa adrese
887. SMILTENES PILSĒTAS KULTŪRAS CENTRS Gaujas iela 1, Smiltene, Smiltenes nov.
888. SMILTENES SPORTA SKOLA Gaujas iela 2, Smiltene, Smiltenes nov.
890. PAŠVALDĪBAS MĀJA "Pašvaldības Māja", Bilska, Bilskas pag., Smiltenes nov.
891. BIRZUĻU TAUTAS NAMS "Birzuļu Tautas Nams", Mēri, Bilskas pag., Smiltenes nov.
892. BLOMES PAMATSKOLA Cēsu iela 13, Blome, Blomes pag., Smiltenes nov.
893. SIA "VIDZEMĪTE" ADMINISTRATĪVĀ ĒKA Rīgas iela 71, Vidzeme, Brantu pag., Smiltenes nov.
896. GRUNDZĀLES PAGASTA KULTŪRAS NAMS Tilta iela 5, Grundzāle, Grundzāles pag., Smiltenes nov.
899. SIA "SMILTENES MRS" APSPRIEŽU ZĀLE "Silvas Lejas", Silva, Launkalnes pag., Smiltenes nov.
900. LAUNKALNES PAGASTA TAUTAS NAMS "Pilskalni", Launkalne, Launkalnes pag., Smiltenes nov.
901. PALSMANES KULTŪRAS NAMS "Kultūras Nams", Palsmane, Palsmanes pag., Smiltenes nov.
904. BRANTU UN SMILTENES PAGASTA PĀRVALDES SMILTENES PAGASTA PAKALPOJUMU CENTRS "Kalnamuiža 2", Kalnamuiža, Smiltenes pag., Smiltenes nov.
907. VARIŅU TAUTAS NAMS Oktobra iela 13, Variņi, Variņu pag., Smiltenes nov.