Vēlēšanu iecirkņi

Pēdējās izmaiņas 09.08.2018 17:01:51


Ventspils novads

Atgriezties uz republikas pilsētas vai novada izvēlni

- iecirkņi pieejami cilvēkiem ar kustības traucējumiem
Iecirkņa numurs Iecirkņa nosaukums Iecirkņa adrese
941. PILTENES PILSĒTAS PĀRVALDE Lielā iela 28, Piltene, Ventspils nov.
942. ANCES PAGASTA PĀRVALDE "Ausmas", Ance, Ances pag., Ventspils nov.
943. JŪRKALNES PAGASTA PĀRVALDE "Krasti", Jūrkalne, Jūrkalnes pag., Ventspils nov.
944. POPES PAGASTA PĀRVALDE "Pagastmāja", Pope, Popes pag., Ventspils nov.
945. PUZES PAGASTA PĀRVALDE "Valde", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov.
946. TĀRGALES PAGASTA PĀRVALDE "Dzintarkalni", Tārgale, Tārgales pag., Ventspils nov.
947. UGĀLES PAGASTA PĀRVALDE "Ugāles Pagasta Nams", Ugāle, Ugāles pag., Ventspils nov.
948. USMAS PAGASTA PĀRVALDE "Auseklīši", Usma, Usmas pag., Ventspils nov.
949. UŽAVAS PAGASTA PĀRVALDE "Avoti", Užava, Užavas pag., Ventspils nov.
950. SABIEDRISKAIS CENTRS Skolas iela 8, Ventava, Vārves pag., Ventspils nov.
			                  
951. ZIRU PAGASTA PĀRVALDE "Saulgrieži", Ziras, Ziru pag., Ventspils nov.
952. ZLĒKU PAGASTA PĀRVALDE "Pūcītes", Zlēkas, Zlēku pag., Ventspils nov.