Teksta izmērs

A A

Tautas nobalsošanas / Parakstu vākšanas

 

Parakstu vākšanas Latvijā

 

Parakstu vākšana ir viena no iespējām, kā vēlētāji Latvijā var piedalīties lēmumu pieņemšanas procesā. Parakstu vākšana tiek rīkota trijos gadījumos – likumprojekta vai Satversmes grozījumu projekta ierosināšanai, tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturētu likumu, kā arī tautas nobalsošanas ierosināšanai par Saeimas atsaukšanu. 

 

Likumprojekta vai Satversmes grozījumu projekta ierosināšanai ir izveidojama iniciatīvas grupa, kurai iecerētais likumprojekts vai Satversmes grozījumu projekts ir jāreģistrē Centrālajā vēlēšanu komisijā. Iniciatīvas grupu drīkst izveidot politiskā partija vai politisko partiju apvienība, kā arī ne mazāk kā 10 vēlētāju izveidota biedrība. Lai likumprojektu vai Satversmes grozījumu projektu varētu iesniegt Centrālajā vēlēšanu komisijā, tā atbalstam 12 mēnešu laikā no tā reģistrēšanas dienas jāsavāc ne mazāk kā vienas desmitās daļas vēlētāju parakstu. Vairāk>>

Infografika "Likumu ierosināšana"

 

Ne mazāk kā vienai desmitajai daļai vēlētāju ir tiesības iesniegt Centrālajai vēlēšanu komisijai ierosinājumu rīkot tautas nobalsošanu par Saeimas atsaukšanu. Saskaņā ar Satversmes 14.pantu šo tiesību vēlētāji nedrīkst izmantot gadu pēc Saeimas sanākšanas, gadu pirms Saeimas pilnvaru beigām, Valsts prezidenta pilnvaru pēdējo sešu mēnešu laikā, kā arī agrāk par sešiem mēnešiem pēc iepriekšējās tautas nobalsošanas par Saeimas atsaukšanu. Vairāk>>

Infografika "Saeimas atsaukšanas ierosināšana"

 

Satversme paredz, ka Valsts prezidents uz diviem mēnešiem var apturēt Saeimā pieņemta likuma publicēšanu. Likuma publicēšanu apturēt Valsts prezidentam var pieprasīt arī ne mazāk kā viena trešā daļa Saeimas deputātu. Pēc likuma publicēšanas apturēšanas Centrālajai vēlēšanu komisijai ir jāuzsāk parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai par likuma atcelšanu. Vairāk>>

Infografika "Tautas nobalsošanas ierosināšana par apturētu likumu"

 

Noderīgi!

 

Likums "Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu”

 

Iniciatīvas, par kurām notiek parakstu vaķšana vai kuras iesniegtas reģistrēšanai Centrālajā vēlēšanu komisijā

 

Iniciatīvas, par kurām parakstu vākšanas noslēgusies vai kuru reģistrēšana atteikta

 

Kur parakstīties?

 

 Infografika "Vēlētāju likumdošanas iniciatīvas" (458.15 KB)

 aplūko infografiku (671.85 KB)!

 

Arhīvs

 

Vēlētāju likumdošanas iniciatīvas kopš 2012.gada 8.novembra

Līdz 2012.gadam notikušo parakstu vākšanu rezultāti

 

Papildus

 

Kopš 2012.gada Latvijas pilsoņiem ir iespēja piedalīties arī Eiropas Savienības ietvaros rīkotajās parakstu vākšanās un atbalstīt Eiropas pilsoņu iniciatīvas. Vairāk par šo iespēju var uzzināt Eiropas Komisijas mājaslapā, sadaļā "Eiropas pilsoņu iniciatīva".

 

28.07.2016.

 

 
 

© Centrālā vēlēšanu komisija

Smilšu iela 4, Rīga, LV 1050

Tālrunis: +371 67322688

Fakss: +371 67325251
e-pasts:cvk@cvk.lv