Teksta izmērs

A A

Tautas nobalsošanas / Parakstu vākšanas / Parakstu vākšanas līdz 2012.gadam / Par grozījumu Satversmē ierosināšanu (2002)

 

Mēģinājums ierosināt parakstu vākšanu par Satversmes grozījuma projektu par tautas vēlētu prezidentu

 

2002.gadā parakstu vākšanas procedūru Satversmes grozījuma projekta par tautas vēlētu prezidentu atbalstam ierosināt mēģināja politiskā apvienība „Centrs”, kas 2002. gada 16.septembrī Centrālajai vēlēšanu komisijai iesniedza 10 587 personu parakstītu Satversmes grozījumu projektu.

Iesniegtais likumprojekts paredzēja grozīt Satversmes 35. pantu, izsakot to šādā redakcijā: “Valsts Prezidentu ievēl Latvijas pilsoņi uz četriem gadiem vispārīgās, tiešās un aizklātās vēlēšanās saskaņā ar Valsts Prezidenta vēlēšanu likumu.” 

Atbilstoši likumam “Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu”  Centrālā vēlēšanu komisija uzsāka iesniegto parakstu pārbaudi, lai konstatētu, vai Satversmes grozījumu projektu ir parakstījuši ne mazāk kā 10 000 balsstiesīgie Latvijas pilsoņu.

Pēc iesniegto parakstu pārbaudes Centrālā vēlēšanu komisija konstatēja, ka iesniegto parakstītu skaits ir nepietiekams parakstu vākšanas uzsākšanai. 

Pārbaudes rezultātā par nederīgiem tika atzīti 3995 paraksti, kuru parakstītāju personas kodi bija nepatiesi un nebija reģistrēti Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistrā.

Papildus pārbaudes gaitā Centrālā vēlēšanu komisija konstatēja, ka daļa iesniegto dokumentu varētu būt viltoti, uz ko norādīja neeksistējošie personas kodi un likuma prasībām neatbilstoši noformētie notariālie apliecinājumi.

Par atklātajiem pārkāpumiem Centrālā vēlēšanu komisija informēja Ģenerālprokuratūru. Lieta tika nodota izmeklēšanai Drošības policijai, kas ierosināja krimināllietu atbilstoši Krimināllikuma 275. panta 2.daļai.

 
 

© Centrālā vēlēšanu komisija
Smilšu iela 4, Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67322688
Fakss: +371 67325251

e-pasts: cvk@cvk.lv