Teksta izmērs

A A

Vēlēšanas / Saeimas vēlēšanas / 9. Saeimas vēlēšanas / Vēlēšanu rezultāti / Ziņojums par 9.Saeimas vēlēšanu norisi un rezultātiem

 

Ziņojums par 9.Saeimas vēlēšanu norisi un rezultātiem

Rīgā, 2006.gada 7.novembrī
Nr.02-01.7/343 

9.Saeimas
Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijai

Ziņojums par 9.Saeimas vēlēšanu norisi un rezultātiem

Augsti godātie Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas locekļi!
Saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmi šā gada 7.oktobrī Latvijā notika kārtējās parlamenta vēlēšanas, kuru laikā Saeimas vēlēšanu likumā noteiktajā kārtībā tika ievēlēta 9.Saeima.

Atbilstoši likumam “Par Centrālo vēlēšanu komisiju” un likumam “Par pilsētu, rajonu, novadu un pagastu vēlēšanu komisijām un vēlēšanu iecirkņa komisijām” 9.Saeimas vēlēšanas vadīja un organizēja Centrālā vēlēšanu komisija, bet vēlēšanu nodrošināšanā piedalījās 7 republikas pilsētu, 26 rajonu, 53 pilsētu, 433 pagastu, 34 novadu vēlēšanu komisijas un 1006 vēlēšanu iecirkņu komisijas. 953 no visiem vēlēšanu iecirkņiem bija izveidoti Latvijā, bet 53 - ārvalstīs.  Vēlēšanu dienā vēlēšanu iecirkņi vēlētājiem bija atvērti no pulksten 7 rītā līdz 10 vakarā.

9.Saeimas vēlēšanu novērošanai Centrālajā vēlēšanu komisijā reģistrējās 109 starptautiskie novērotāji no 11 valstīm. Starptautisko novērotāju vidū bija arī EDSO Demokrātisko institūciju un cilvēktiesību biroja nepilna apjoma vēlēšanu novērošanas misija un EDSO Parlamentārās Asamblejas īslaicīgās nepilna apjoma vēlēšanu novērošanas misija. Iespēja novērot 9.Saeimas vēlēšanas bija arī vietējiem 9.Saeimas vēlēšanām reģistrēto partiju un partiju apvienību pilnvarotajiem novērotājiem.

9.Saeimas vēlēšanas notika piecos vēlēšanu apgabalos – Rīgā, Vidzemē, Latgalē, Kurzemē un Zemgalē. Saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas 2006.gada 13. jūnija lēmumu 9.Saeimas vēlēšanās Rīgas vēlēšanu apgabalā bija jāievēl 29 deputāti, Vidzemes vēlēšanu apgabalā – 26 deputāti, Latgales vēlēšanu apgabalā – 16 deputāti, Zemgales vēlēšanu apgabalā – 15 deputāti un Kurzemes vēlēšanu apgabalā – 14 deputāti.

Deputātu kandidātu sarakstus 9.Saeimas vēlēšanām Centrālajā vēlēšanu komisijā varēja iesniegt no 2006.gada 19.jūlija līdz 8.augustam. 9.Saeimas vēlēšanām tika reģistrēti 19 partiju un partiju apvienību deputātu kandidātu saraksti un 1024 deputātu kandidāti.

Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistra datiem vēlēšanu dienā, 2006.gada 7.oktobrī, valstī bija  reģistrēti 1 490 636 vēlētāji.

Apkopojot visu 1006 vēlēšanu iecirkņu balsu skaitīšanas protokolu datus, Centrālā vēlēšanu komisija konstatēja, ka 9.Saeimas vēlēšanās balsotāju sarakstos ir ierakstīti un vēlēšanās piedalījušies 908 979 jeb 60,98 procenti balsstiesīgo pilsoņu.

9.Saeimas vēlēšanās tika saņemtas 907 460 derīgas vēlēšanu aploksnes un 901 665 derīgas vēlēšanu zīmes. Līdz ar to, lai pārvarētu iekļūšanai Saeimā nepieciešamo 5 procentu barjeru no nodoto balsu kopskaita, katram viena nosaukuma deputātu kandidātu sarakstam visos vēlēšanu apgabalos kopā bija jāsaņem ne mazāk kā 45 373 vēlētāju balsis. (Saskaņā ar Saeimas vēlēšanu likumu par nodoto balsu kopskaitu uzskatāms derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaits.)

No visiem vēlēšanām reģistrētajiem kandidātu sarakstiem 5 procentus no nodoto balsu kopskaita saņēma un Saeimā tika ievēlēti 7 partiju un partiju apvienību kandidātu saraksti.

Atbilstoši saņemto balsu skaitam katrā no pieciem vēlēšanu apgabaliem Centrālā vēlēšanu komisija noteica šo sarakstu iegūtās deputātu vietas parlamentā. Deputātu vietu sadalījums ir sekojošs:

Tautas partija – 23 deputātu vietas;

Zaļo un Zemnieku savienība – 18 deputātu vietas;

“Jaunais laiks” – 18 deputātu vietas;

„Saskaņas Centrs” - 17 deputātu vietas;

politisko organizāciju apvienība “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” – 6 deputātu vietas;

Latvijas Pirmās Partijas un partijas „Latvijas Ceļš” vēlēšanu apvienība – 10 deputātu vietas;

Apvienība “Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” – 8 deputātu vietas.

Lai noteiktu 9.Saeimas vēlēšanu rezultātus, Centrālā vēlēšanu komisija pārbaudīja visu 1006 vēlēšanu iecirkņu balsu skaitīšanas protokolus. Ikviens ieraksts katrā no vēlēšanu iecirkņa balsu skaitīšanas protokoliem tika salīdzināts ar rajonu vēlēšanu komisiju balsu skaitīšanas protokolos apkopotajiem datiem, tika pārbaudīti visi kontrolskaitļi un protokolu noformējums, atklātās nesaistes pārbaudītas un novērstas. 

Galīgos 9.Saeimas vēlēšanu rezultātus Centrālā vēlēšanu komisija apstiprināja šā gada 25.oktobrī, ar lēmumu nr. 53 nosakot 9.Saeimā ievēlētos deputātus. Centrālās vēlēšanu komisijas lēmums “Par 9.Saeimā ievēlētajiem deputātiem” tika pieņemts vienbalsīgi un stājās spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.  

Saskaņā ar Saeimas vēlēšanu likumu Centrālā vēlēšanu komisija pilnīgos 9.Saeimas vēlēšanu rezultātus par katra kandidātu saraksta katra kandidāta saņemot balsu skaitu katrā vēlēšanu iecirknī apkopos un publicēs atsevišķā izdevumā, kas būs pieejams valsts bibliotēkās. Jau šobrīd šādi dati pieejami Centrālās vēlēšanu komisijas interneta mājas lapā www.cvk.lv .

Novērtējums

Šobrīd Centrālās vēlēšanu komisijas rīcībā ir EDSO Demokrātisko institūciju un cilvēktiesību biroja nepilna apjoma vēlēšanu novērošanas misijas un EDSO Parlamentārās Asamblejas īslaicīgās nepilna apjoma vēlēšanu novērošanas misijas starpziņojums, kurā atzīts, ka parlamenta vēlēšanas Latvijā 2006.gada 7.oktobrī noritējušas atklāti un profesionāli.

Centrālā vēlēšanu komisija nav saņēmusi nevienu iesniegumu no 9.Saeimas vēlēšanu deputātu kandidātu sarakstu iesniedzējiem ar prasību atcelt kādu vēlēšanu iecirkņu balsu skaitīšanas rezultātus.

Pēc 9.Saeimas vēlēšanām četru 9.Saeimā neiekļuvušo partiju deputātu kandidātu sarakstu iesniedzēji izmantoja Saeimas vēlēšanu likumā paredzēto iespēju pārsūdzēt Centrālās vēlēšanu komisijas lēmumu „Par 9.Saeimā ievēlētajiem deputātiem”.

Lieta tika izskatīta Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta sēdē 2006.gada 3.novembrī.  Pieteicēju prasība atcelt 9.Saeimas vēlēšanu rezultātus tika noraidīta, un spriedums nav pārsūdzams.

Pēc 9.Saeimas vēlēšanām Centrālā vēlēšanu komisija ir saņēmusi ziņas no Iekšlietu ministrijas Drošības policijas, ka Balvu rajona Kubuļu pagasta 328.vēlēšanu iecirknī un Liepājas rajona Aizputes pilsētas 573.vēlēšanu iecirknī varētu būt tikuši viltoti vēlēšanu dokumenti. Abos gadījumos lietas apstākļu noskaidrošanai ir uzsākts kriminālprocess.

Saskaņā ar Saeimas vēlēšanu likuma 52.1 pantu Centrālā vēlēšanu komisija patur tiesības piecu dienu laikā pēc tam, kad būs saņemts notiesājošs spriedums krimināllietās par minētajiem vēlēšanu tiesību pārkāpumiem, izvērtēt, vai tiem ir bijusi ietekme uz mandātu sadalījumu un pieņemt lēmumu par mandātu pārdalīšanu vai nepārdalīšanu starp 9.Saeimas vēlēšanās reģistrētajiem deputātu kandidātiem.

Centrālās vēlēšanu komisijas

priekšsēdētājs

Arnis Cimdars

 
 

© Centrālā vēlēšanu komisija
Smilšu iela 4, Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67322688
Fakss: +371 67325251

e-pasts: cvk@cvk.lv