Teksta izmērs

A A

Starptautiskā sadarbība / ES vēlēšanu novērošanas misijas

 

ES vēlēšanu novērošanas misijas

 

Vēlēšanu novērošana ir viens no Eiropas Savienības (ES) politikas cilvēktiesību un demokratizācijas svarīgākajiem komponentiem. Tādēļ ES katru gadu organizē 8-10 vēlēšanu novērošanas misijas, kuru dalībnieki ir ES pilsoņi .

ES vēlēšanu novērošanas misijas sastāv no pamatkomandas un ilgtermiņa un īstermiņa novērotājiem. Pamatkomandas locekļi ir eksperti dažādās jomās (piemēram, tiesību, mēdiju, drošības) un tiem ir ievērojama iepriekšēja pieredze vēlēšanu novērošanas misijās. Ilgtermiņa novērotāji ir ES dalībvalstu pilsoņi ar pieredzi vēlēšanu novērošanā. Tā var būt pieredze gan ES, gan, piemēram, EDSO rīkotajās vēlēšanu novērošanas misijās. Par īstermiņa novērotājiem var kļūt personas, kam ir izpratne par demokrātijas pamatvērtībām un brīvu un godīgu vēlēšanu norisi.

Eiropas Komisijas informācija par iespējām pieteikties vēlēšanu novērošanai pieejama Eiropas Komisijas mājaslapā.

Lai varētu piedalīties Eiropas Komisijas Vēlēšanu novērošanas misijās, dalībvalstu pilsoņiem vispirms jāreģistrējas ES Vēlēšanu novērotāju datu bāzē (Roster), kas ir internetā bāzēta vēlēšanu novērotāju datu bāze. Pamatojoties uz tajā ievietotajiem CV, Eiropas Komisija atlasa vēlēšanu novērošanas misijām atbilstošākos kandidātus.

 

Papildus informācija

ES Vadlīnijas par kritērijiem, izvēloties vēlēšanu novērotājus (EU Guidelines on Common Criteria for the Selection of Electoral Observers)

ES Vēlēšanu novērotāju datu bāze (“Election Roster”)

Uzdod jautājumu Ārlietu ministrijai

 
 

© Centrālā vēlēšanu komisija

Smilšu iela 4, Rīga, LV 1050

Tālrunis: +371 67322688

Fakss: +371 67325251
e-pasts:cvk@cvk.lv