Teksta izmērs

A A

Starptautiskā sadarbība / Eiropas valstu vēlēšanu administratoru asociācija

 

Eiropas valstu vēlēšanu administratoru asociācija

 

Kopš 1991.gada Latvijas Centrālā vēlēšanu komisija ir Eiropas valstu vēlēšanu administratoru asociācijas (starptautiskais saīsinājums - ACEEEO) locekle.

ACEEEO dibināta 1991.gadā, un līdz 2006.gadam organizācija bija pazīstama kā Centrāleiropas un Austrumeiropas valstu vēlēšanu organizatoru asociācija.

ACEEEO ir nevalstiska, no partijām un valdībām neatkarīga organizācija, kuras galvenais mērķis ir nodrošināt objektīvu un no jebkuras nacionālas valdības neatkarīgu forumu informācijas apmaiņai par vēlēšanām un politiskajiem procesiem vēlēšanu organizatoru, ekspertu un zinātnieku starpā, tādējādi veicinot brīvas, demokrātiskas un godīgas vēlēšanas asociācijas dalībvalstīs un asociācijas darbības reģionā.

Asociācijas locekļi ir Eiropas valstu nacionālās vēlēšanu institūcijas. Šobrīd ACEEEO sastāvā ir 24 dalībvalstis Albānija, Armēnija, Azerbaidžāna, Baltkrievija, Bosnija un Hercegovina, Bulgārija, Horvātija, Gruzija, Kazahstāna, Kirgīzija, Krievija, Latvija, Lietuva, Maķedonija, Melnkalne, Moldova, Polija, Rumānija, Serbija, Slovākija, Slovēnija, Turcija, Ukraina un Ungārija. Novērotāja statuss asociācijā ir Afganistānas Vēlēšanu administratoru asociācijai un „ELS” Neatkarīgajam izpētes centram Azerbaidžānā. Ilggadīgs ACEEEO atbalstītājs ir Starptautiskais vēlēšanu sistēmu fonds (starptautiskais saīsinājums – IFES).

Asociācijas Izpildpadomē ir septiņi locekļi, kurus ievēl uz trijiem gadiem no Asociācijas dalībvalstu vidus, kā arī to divu dalībvalstu pārstāvji, kuras ir gatavas organizēt ACEEEO konferenci un Ģenerālās Asamblejas sēdi pašreizējajā gadā.

Kopš 2000.gada ACEEEO Izpildpadomes loceklis arī Latvijas  Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Arnis Cimdars. Bez Latvijas Izpildpadomē ir pārstāvēta arī Albānija, Bosnija un Hercegovina, Lietuva, Krievija, Moldova, Polija un Rumānija.

ACEEEO prezidentu ievēl Izpildpadomes sēdē, kas notiek ikgadējās konferences ietvaros. Prezidenta pilnvaru termiņš ir viens gads, un tradicionāli viņš ir tās valsts pārstāvis, kura organizē nākamo ikgadējo ACEEEO konferenci. Pašreiz ACEEEO prezidente ir Albānijas Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Lefterije Leši (Lefterije Lleshi). No 2005. līdz 2007.gadam ACEEEO prezidents bija arī Latvijas Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Arnis Cimdars.

ACEEEO ikgadējā konference 2016.gadā notiks Tirānā, Albānijā no 21. līdz 23.septembrim, un tā būs asociācijas 25 gadu jubilejas konference.

 

ACEEEO uzdevumi

ACEEEO statūti

Vairāk par ACEEEO

Par ACEEEO ikgadējo konferenci 2006.gadā Latvijā

Par ACEEEO ikgadējo konferenci 2004.gadā

Par ACEEEO ikgadējo konferenci 2003.gadā

 

22.02.2016.

 
 

© Centrālā vēlēšanu komisija

Smilšu iela 4, Rīga, LV 1050

Tālrunis: +371 67322688

Fakss: +371 67325251
e-pasts:cvk@cvk.lv