Teksta izmērs

A A

Vēlēšanas / Saeimas vēlēšanas / 10. Saeimas vēlēšanas / Vēlēšanu rezultātu aprēķināšana

 

Vēlēšanu rezultātu aprēķināšana

 

Vēlēšanu apgabalos ievēlētos deputātus nosaka Centrālā vēlēšanu komisija. Deputātu vietu sadalē nepiedalās tie viena nosaukuma kandidātu saraksti, kuri kopā pa visu Latviju saņēmuši mazāk par pieciem procentiem no nodoto balsu kopskaita, neatkarīgi no tā, vai šā nosaukuma kandidātu saraksti bija izvirzīti vienā vai vairākos vēlēšanu apgabalos. Par nodoto balsu kopskaitu uzskata derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu.

Tālāk aprēķins tiek veikts pa vēlēšanu apgabaliem.

Lai sadalītu Saeimas deputātu vietas starp pārējiem vēlēšanu apgabalā pieteiktajiem kandidātu sarakstiem, piemēro šādu kārtību:

1) nosaka par katru kandidātu sarakstu nodoto derīgo vēlēšanu zīmju skaitu vēlēšanu apgabalā;

2) par katru kandidātu sarakstu nodoto vēlēšanu zīmju skaitu dala secīgi ar 1, 3, 5, 7 un tā tālāk, līdz dalījumu skaits ir vienāds ar kandidātu sarakstā pieteikto kandidātu skaitu;

3) visus iegūtos dalījumus par visiem kandidātu sarakstiem attiecīgajā vēlēšanu apgabalā sanumurē kopējā dilstošā secībā;

4) deputātu vietas vēlēšanu apgabalā secīgi saņem tie kandidātu saraksti, kuriem atbilst lielākie dalījumi.

Katrā kandidātu sarakstā pieteiktos kandidātus Centrālā vēlēšanu komisija sarindo pēc kandidātu saņemtā kopējā balsu skaita vēlēšanu apgabalā. Par kandidātu nodoto balsu skaits vēlēšanu apgabalā ir vienāds ar balsu skaitu, kas attiecīgajā vēlēšanu apgabalā ir nodots par kandidātu sarakstu, kurā minēts šis kandidāts, mīnus to vēlēšanu zīmju skaits, kurās šā kandidāta vārds vai uzvārds ir svītrots, plus to vēlēšanu zīmju skaits, kurās vēlētāji pretī šā kandidāta uzvārdam ir izdarījuši atzīmi “+”.

Piemēram, ja Rīgas vēlēšanu apgabalā saraksts X ir saņēmis 20 000 derīgas vēlēšanu zīmes, bet sarakstā pieteiktais deputātu kandidāts Y – 15 000 atzīmes „+” un 3000 svītrojumus, tad par deputāta kandidātu Y nodotais balsu skaits vēlēšanu apgabalā tiek aprēķināts ar sekojošu vienādojumu:

Nodotais balsu skaits par kandidātu Y = 20 000 + 15 000 – 3000 = 32 000

Ja par diviem vai vairākiem viena kandidātu saraksta kandidātiem nodots vienāds balsu skaits, viņi sarindojami kandidātu saraksta iesniedzēju paredzētajā secībā. Ievēlēti ir tie kandidāti, kuri saņēmuši lielāko balsu skaitu, bet atlikušie ieskaitāmi kandidātos tādā secībā, kādā viņi sarindojas atbilstoši balsu skaitam, kas nodots par viņiem.

Vēlēšanu rezultātu aprēķināšanas nosacījumi aprakstīti Saeimas vēlēšanu likuma 38. un 39.pantā. 

 

 Vēlēšanu rezultātu aprēķināšanas piemērs (1.69 MB)

 

 
 

© Centrālā vēlēšanu komisija

Smilšu iela 4, Rīga, LV 1050

Tālrunis: +371 67322688

Fakss: +371 67325251
e-pasts:cvk@cvk.lv