Teksta izmērs

A A

Tautas nobalsošanas / Parakstu vākšanas / Parakstu vākšanas līdz 2012.gadam / Parakstu vākšana par grozījumu Satversmē ierosināšanu (2011.gada maijs)

 

Parakstu vākšana par grozījumiem Latvijas Republikas Satversmē. 2011.gada 11.maijs - 9.jūnijs

parakstu_vaksana.JPG

 

No 2011.gada 11.maija līdz 9.jūnijam notika parakstu vākšana likumprojekta "Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē" ierosināšanai.

Likumprojekts paredzēja grozīt Satversmes 112.pantu, papildinot to ar nosacījumu, ka „valsts nodrošina iespēju bez maksas iegūt pamatizglītību un vidējo izglītību valsts valodā”, kā arī ierosina pārejas noteikumu, nosakot, ka „ar 2012.gada 1.septembri visās valsts un pašvaldību izglītības iestādēs, sākot ar pirmo klasi, mācības notiek valsts valodā”.  

Parakstīties par Satversmes grozījumu projektu vēlētāji varēja 622 pašvaldību noteiktajās parakstu vākšanas vietās Latvijā, kā arī 45 Latvijas Republikas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās ārvalstīs. Vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevarēja nokļūt parakstu vākšanas vietās, tika nodrošināta iespēja parakstīties savā atrašanās vietā.  

Tiesības piedalīties parakstu vākšanā bija visiem balsstiesīgajiem Latvijas pilsoņiem, kuri parakstīšanās brīdī bija sasnieguši vismaz 18 gadu vecumu.

Parakstu vākšana bija jārīko, jo Centrālajā vēlēšanu komisijā 2011. gada 29.martā tika iesniegts vairāk nekā 10 000 vēlētāju parakstīts likumprojekts „Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē”. Apkopojot un pārbaudot iesniegtos parakstus, Centrālā vēlēšanu komisija konstatēja, ka par Satversmes grozījumu ierosināšanu ir parakstījušies 10140 balsstiesīgi pilsoņi. Vienlaikus par nelīdzskaitāmiem Centrālā vēlēšanu komisija atzina 52 personu parakstus. 44 paraksti nebija līdzskaitāmi, jo vēlētāji bija parakstījušies divas reizes, septiņos gadījumos parakstītāji nebija identificējami Iedzīvotāju reģistrā, bet vienā gadījumā parakstītājam nebija balsstiesību.

Apkopojot parakstu vākšanas rezultātus, Centrālā vēlēšanu komisija secināja, ka  likumprojektu "Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē" iesniegšanu Saeimā parakstu vākšanā ir atbalstījuši  120433 balsstiesīgie Latvijas pilsoņi. Lai Satversmes grozījumu projektu varētu iesniegt izskatīšanai Saeimā, tas bija jāatbalsta ne mazāk kā vienai desmitajai daļai no pēdējās Saeimas vēlēšanās balsstiesīgo pilsoņu skaita jeb vismaz 153 232 vēlētājiem. 

Tādējādi parakstu vākšanas rezultāti liecināja, ka Satversmes grozījumu projekts nav saņēmis nepieciešamo vēlētāju atbalstu, lai to varētu iesniegt izskatīšanai parlamentā.

 

Par parakstu vākšanas likuma „Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē” ierosināšanai rezultātu

Parakstu vākšanas rezultāti pašvaldībās un ārzemēs

Parakstu vākšanas vietu saraksts

Kā parakstu vākšanā var piedalīties vēlētāji, kuri veselības problēmu dēļ nevar nokļūt parakstu vākšanas vietā?

Lēmums par parakstu vākšanas izsludināšanu

Parakstu vākšanai nodotais likumprojekts "Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē"

Latvijas Republikas Satversme (aktuālā redakcija)

 Satversmes 112.pants (spēkā esošā redakcija un rosinātie grozījumi) (136.75 KB)

Normatīvie dokumenti, veidlapas

 17.06.2011. 

 
 
 

© Centrālā vēlēšanu komisija

Smilšu iela 4, Rīga, LV 1050

Tālrunis: +371 67322688

Fakss: +371 67325251
e-pasts:cvk@cvk.lv