Teksta izmērs

A A

Likumi / Starptautiskie dokumenti

 

Starptautiskie dokumenti

 

Eiropas Savienības dokumenti

 

Padomes Direktīva 93/109/EK (1993. gada 6. decembris), ar ko nosaka sīki izstrādātu kārtību balsstiesību un tiesību kandidēt Eiropas Parlamenta vēlēšanās izmantošanai Savienības pilsoņiem, kas dzīvo dalībvalstī, kuras pilsoņi tie nav

Padomes Direktīva 2013/1/ES (2012. gada 20. decembris), ar kuru groza Direktīvu 93/109/EK, ar ko nosaka sīki izstrādātu kārtību tiesību kandidēt Eiropas Parlamenta vēlēšanās izmantošanai Savienības pilsoņiem, kas dzīvo dalībvalstī, kuras pilsoņi tie nav

Padomes Direktīva 94/80/EK (1994. gada 19. decembris), ar kuru paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā tiesības balsot un kandidēt pašvaldību vēlēšanās izmanto Savienības pilsoņi, kas dzīvo dalībvalstī, kuras pilsoņi tie nav

Komisijas īstenošanas lēmums, (2012.gada 19.jūlijs), ar ko groza Padomes Direktīvas 94/89/EK, ar kuru paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā tiesības balsot un kandidēt pašvaldību vēlēšanās izmanto Savienības pilsoņi, kas dzīvo dalībvalstī, kuras pilsoņi tie nav, pielikumā iekļauto "pašvaldības pamatvienību" sarakstu

Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) Nr.211/2011 (2011.g. 16.februāris) par pilsoņu iniciatīvu

Komisijas deleģētā regula (ES) Nr.268/2012 (2012.g. 25.janvāris), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr.211/2011 (2011.g. 16.februāris) par pilsoņu iniciatīvu I pielikumu

Vairāk par Eiropas pilsoņu iniciatīvu Eiropas Komisijas mājaslapā>>

 

Eiropas Padomes Venēcijas komisijas dokumenti

Labās prakses vēlēšanu jautājumos kodekss (angļu val.)

Labās prakses kodekss referendumu rīkošanā (angļu val.)

 Eiropas Padomes rokasgrāmata vietējiem vēlēšanu novērotājiem (angļu val.) (1.33 MB)

 
 

© Centrālā vēlēšanu komisija

Smilšu iela 4, Rīga, LV 1050

Tālrunis: +371 67322688

Fakss: +371 67325251
e-pasts:cvk@cvk.lv