Teksta izmērs

A A

Tautas nobalsošanas / Parakstu vākšanas / Parakstu vākšanas līdz 2012.gadam / Par likumprojekta Grozījumi Pilsonības likumā ierosināšanu (2012)

 

Mēģinājums ierosināt parakstu vākšanu par likumprojektu "Grozījumi Pilsonības likumā"

 

2012.gada 4.septembrī Centrālajā vēlēšanu komisijā tika iesniegts vēlētāju parakstīts likumprojekts „Grozījumi Pilsonības likumā", kas paredzēja noteikt, ka, sākot ar 2014.gada 1.janvāri, nepilsoņi, kuri līdz 2013.gada 30.novembrim Ministru kabineta noteiktajā kārtībā nav iesnieguši iesniegumus par nepilsoņa statusa saglabāšanu, ir uzskatāmi par Latvijas pilsoņiem.

Atbilstoši tobrīd spēkā esošajiem likuma „Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu" nosacījumiem ne mazāk kā 10 000 balsstiesīgajiem Latvijas pilsoņiem bija tiesības iesniegt Centrālajai vēlēšanu komisijai pilnīgi izstrādātu likumprojektu, kura atbalstam pēc tam rīkojama 30 dienu parakstu vākšana.

Pārbaudot iesniegto likumprojektu, Centrālā vēlēšanu komisija secināja, ka likumprojekta „Grozījumi Pilsonības likumā” ierosinājumu ir parakstījuši 12686 vēlētāji, kas ir pietiekams skaits, lai uzsāktu parakstu vākšanu.

Vienlaikus pārbaudes gaitā Centrālajai vēlēšanu komisijai radās šaubas, vai likumprojekts „Grozījumi Pilsonības likumā” ir uzskatāms par pilnīgi izstrādātu Satversmes 78.panta izpratnē un vai par to drīkst rīkot parakstu vākšanu.

Lai pieņemtu tiesiski pamatotu un argumentētu lēmumu par likumprojekta pilnīgu izstrādātību, Centrālā vēlēšanu komisija lūdza atzinumus vairākām iestādēm un tiesību zinātņu ekspertiem. Savus atzinumus par likumprojektu Centrālajai vēlēšanu komisijai iesniedza Valsts prezidenta kanceleja, Saeimas Juridiskais birojs, Tieslietu ministrija, Iekšlietu ministrija, Ārlietu ministrija, Tiesībsargs, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Valststiesību zinātņu katedra, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Starptautisko un Eiropas tiesību zinātņu katedra, Rīgas Stradiņa Universitātes Juridiskā fakultāte, Rīgas Juridiskā augstskola un starptautisko tiesību eksperts Dr. Mārtiņš Paparinskis. Iespēju sniegt savu viedokli šajā jautājumā izmantoja arī likumprojekta „Grozījumi Pilsonības likumā” iesniedzēji.

2012.gada 1.novembrī  notika Centrālās vēlēšanu komisijas sēde, kurā komisija lēma, ka  vēlētāju iesniegtais likumprojekts „Grozījumi Pilsonības likumā” nav uzskatāms par pilnībā izstrādātu un nav nododams parakstu vākšanai.

Sadaļās zemāk iespējams iepazīties ar likumprojekta "Grozījumi Pilsonības likumā" tekstu, Centrālās vēlēšanu komisijas lēmumu un secinājumiem, kā arī Centrālajā vēlēšanu komisijā saņemtajiem atzinumiem, viedokļiem par minēto likumprojektu.

 

01.11.2012.

 
 

© Centrālā vēlēšanu komisija

Smilšu iela 4, Rīga, LV 1050

Tālrunis: +371 67322688

Fakss: +371 67325251
e-pasts:cvk@cvk.lv