Teksta izmērs

A A

Tautas nobalsošanas / Eiropas pilsoņu iniciatīvas

 

Eiropas pilsoņu iniciatīvas

 

Kopš 2012.gada Latvijas pilsoņiem ir iespēja piedalīties Eiropas Savienības ietvaros rīkotajās parakstu vākšanās Eiropas pilsoņu iniciatīvu atbalstam.

Eiropas pilsoņu iniciatīvas iesniegšanas kārtība noteikta Eiropas Parlamenta un Padomes 2011.gada 16.februāra regulā (ES) Nr.211/2011 par pilsoņu iniciatīvu un likumā „Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu”.

Ja paziņojumi par atbalstu Eiropas pilsoņu iniciatīvai tiek vākti arī Latvijā, tie pēc parakstu vākšanas beigām jāiesniedz Centrālajai vēlēšanu komisijai, kuras kompetencē ietilpst divu mēnešu laikā saskaitīt derīgos parakstus un konstatēt rezultātu.

Tāpat, ja iniciatīvas organizatori paziņojumus par atbalstu Eiropas pilsoņu iniciatīvai plāno vākt tiešsaistē un datus uzglabāt Latvijā, tad organizatoriem nepieciešams vērsties Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijā ar lūgumu izsniegt sertifikātu, kas apliecinātu, ka tiešsaistes sistēma, ko plānots izmantot parakstu vākšanā, atbilst drošības un tehniskajiem parametriem. Šīs prasības atrodamas Regulas par pilsoņu iniciatīvu 6.panta 4.punktā, kā arī īpašā Komisijas Izpildes regulā (ES) Nr.1179/2011.

Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijai ir pienākums izskatīt šādu iesniegumu mēneša laikā.

Lai uzzinātu vairāk par Eiropas pilsoņu iniciatīvu, lūdzam iepazīties ar Eiropas Komisijas mājaslapas sadaļā „Eiropas pilsoņu iniciatīva”  iekļauto informāciju.

 

22.02.2016.

 
 

© Centrālā vēlēšanu komisija

Smilšu iela 4, Rīga, LV 1050

Tālrunis: +371 67322688

Fakss: +371 67325251
e-pasts:cvk@cvk.lv