Teksta izmērs

A A

Jaunumi / Likumprojektu par tautas līdzdalību eiro ieviešanā nereģistrē parakstu vākšanai

 

Likumprojektu "Par tautas līdzdalību eiro ieviešanas termiņa izlemšanā" nereģistrē parakstu vākšanai

 

Rīga, 31.janvāris: Centrālā vēlēšanu komisija (CVK) šodien nolēma atteikt reģistrēt parakstu vākšanai partijas Vislatvijas Sociāldemokrātu kustība „Par Neatkarīgu Latviju”iesniegtolikumprojektu "Par tautas līdzdalību eiro ieviešanas termiņa izlemšanā”. Šāds lēmums pieņemts, jo iesniegtais likumprojekts nav pilnīgi izstrādāts un pieņemšanas gadījumā nonāktu pretrunā ar Satversmi un Latvijas starptautiskajām saistībām.

Uz to, ka minētais likumprojekts nav pilnīgi izstrādāts, CVK savos atzinumos norādīja  Saeimas Juridiskais birojs, Tieslietu ministrija, Ārlietu ministrija, Tiesībsargs, kā arī Latvijas Universitātes, Rīgas Stradiņa universitātes un Biznesa augstskolas „Turība” tiesībzinātņu eksperti.

CVK ieskatā likumprojektu nevar uzskatīt par pilnīgi izstrādātu vairāku iemeslu dēļ. Pirmkārt, pastāv pretrunas pašā likuma tekstā. Proti, lai gan likumprojekta 1.pants nosaka likuma mērķi - nodrošināt tautas līdzdalību eiro ieviešanas termiņa izlemšanai Latvijas Republikā, likumprojekta 2.pants paredz rīkot tautas nobalsošanu par eiro ieviešanu.

Otrkārt, likumprojekts paredz izlemt jautājumu, kas ar likumu vispār nav regulējams. Likumprojektā paredzētā tautas nobalsošana par eiroieviešanu ir Satversmē neparedzēts veids, kādā pilsoņi var īstenot savu gribu, līdz ar to šādu tautas nobalsošanas veidu varētu ieviest, tikai grozot Satversmi, nevis pieņemot likumu.

Treškārt, CVK iesniegtais likumprojekts ir pretrunā Latvijas starptautiskajām saistībām un Satversmes 73.pantam, kurā teikts, ka tautas nobalsošanai nevar nodot līgumus ar ārvalstīm. Ar iestāšanās brīdi Eiropas Savienībā Latvija ir uzņēmusies pienākumu piedalīties Ekonomikas un monetārajā savienībā un pildīt saistības attiecībā uz eiro ieviešanu. Tādējādi jautājums par eiro ieviešanu ir iekļauts Latvijas dalības nosacījumos Eiropas Savienībā. Satversme paredz, ka tautas nobalsošanu par dalības nosacījumiem Eiropas Savienībā var sarīkot, ja to pieprasa vismaz puse Saeimas deputātu. Nav paredzēts, ka šādi jautājumi tautas nobalsošanai tiek nodoti ar vēlētāju likumdošanas iniciatīvu.

Jāpiebilst, ka Satversmes tiesa iepriekš ir secinājusi, ka likumprojektu nevar uzskatīt par pilnīgi izstrādātu, ja tas paredz izlemt tādus jautājumus, kuri vispār nav regulējami ar likumu vai arī, ja likumprojekta pieņemšanas gadījumā tas nonāktu pretrunā ar Satversmē ietvertajām normām, principiem un vērtībām vai Latvijas starptautiskajām saistībām. Vienlaikus Satversmes tiesa arī ir norādījusi, ka neviena konstitucionālā institūcija, arī tauta, realizējot tai piešķirtās tiesības, nav tiesīga pārkāpt Satversmi.

Ar likumprojektu „Par tautas līdzdalību eiro ieviešanas termiņa izlemšanā” un saņemtajiem atzinumiem iespējams iepazīties interneta vietnē www.cvk.lv sadaļā „Vēlētāju likumdošanas iniciatīvas”.

 

31.01.2013.

CVK Informācijas nodaļa
Tālr. 67814900

 
 

© Centrālā vēlēšanu komisija
Smilšu iela 4, Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67322688
Fakss: +371 67325251

e-pasts: cvk@cvk.lv