Teksta izmērs

A A

Vēlēšanas / Eiropas Parlamenta vēlēšanas / 2014.gada vēlēšanas / Tiesību akti, instrukcijas, veidlapas

 

 

Direktīvas 

Padomes 1993.gada 6.decembra direktīva 93/109/EK, ar ko nosaka sīki izstrādātu kārtību balsstiesību un tiesību kandidēt Eiropas Parlamenta vēlēšanās izmantošanai Savienības pilsoņiem, kas dzīvo dalībvalstī, kuras pilsoņi tie nav

Padomes 2012.gada 20.decembra direktīva 2013/1/ES, ar kuru groza Padomes 1993.gada 6.decembra direktīvu 93/109/EK, ar ko nosaka sīki izstrādātu kārtību balsstiesību un tiesību kandidēt Eiropas Parlamenta vēlēšanās izmantošanai Savienības pilsoņiem, kas dzīvo dalībvalstī, kuras pilsoņi tie nav

 

Likumi

Eiropas Parlamenta vēlēšanu likums

Vēlētāju reģistra likums

Republkas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likums

Priekšvēlēšanu aģitācijas likums

 

Instrukcijas

Eiropas Parlamenta vēlēšanu kandidātu sarakstu iesniegšanas instrukcija

Pašvaldību vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošanas instrukcija

Eiropas Parlamenta vēlēšanu iecirkņa komisijas darbības instrukcija

Balsošana stacionārā ārstniecības iestādē Eiropas Parlamenta vēlēšanās

Eiropas Parlamenta vēlēšanu pasta balsošanas instrukcija

Balsošanas sarīkošana ieslodzījuma vietās Eiropas Parlamenta vēlēšanās

Eiropas Parlamenta vēlēšanu balsu skaitīšanas instrukcija

Kārtība, kādā Eiropas Parlamenta vēlēšanās organizē balsošanu karavīriem un zemessargiem, kuri dienestu pilda starptautiskajās operācijās

Vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju darbības finansēšana

Kārtība, kādā vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļiem kompensē ēdināšanas izdevumus Saeimas vēlēšanu, Eiropas Parlamenta vēlēšanu un tautas nobalsošanas dienā

Lēmumi>>

 

Veidlapas

 Vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa kandidāta pieteikums PDF formātā (176.90 KB)

 Vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa kandidāta pieteikums Word formātā (54.00 KB)

  Iesniegums par vēlēšanu iecirkņa maiņu PDF formātā (102.31 KB)

 Iesniegums par vēlēšanu iecirkņa maiņu Word formātā (39.50 KB)

 Iesniegums balsošanai pa pastu  no ārvalstīm PDF formātā (327.70 KB) 

 Iesniegums balsošanai pa pastu no ārvalstīm Word formātā (31.00 KB) 

 Iesniegums ES dalībvalsts pilsoņiem, kuri nav Latvijas pilsoņi, par vēlmi izmantot balsstiesības Latvijas Republikā 2014.gada Eiropas Parlamenta vēlēšanās PDF formātā (122.77 KB) 

 Iesniegums ES dalībvalsts pilsoņiem, kuri nav Latvijas pilsoņi, par vēlmi izmantot balsstiesības Latvijas Republikā 2014.gada Eiropas Parlamenta vēlēšanās Word formātā (47.00 KB) 

 Iesniegums balsošanai vēlētāja atrašanās vietā (24.72 KB)

 Iesniegums balsošanai stacionārā ārstniecības iestādē (24.71 KB)

 Vēlētāju saraksts balsošanai stacionārā ārstniecības iestādē (22.91 KB)

 Iesniegums balsošanai ieslodzījuma vietā (31.50 KB)

 Statistikas lapa iecirknī nobalsojušo vēlētāju uzskaitei vēlēšanu dienā (30.52 KB)

 Eiropas Parlamenta vēlēšanu materiālu  nodošanas - pieņemšanas pavadraksts republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisijām (38.50 KB)

Izdevumi

 Buklets "BALSIS2014. Informatīvs materiāls par elektronisko vēlēšanu rezultātu apkopošanas sistēmu" (1.89 MB)

 Centrālās vēlēšanu komisijas prezentācija vēlēšanu iecirkņu komisijām par Eiropas Parlamenta vēlēšanu sarīkošanu (2.18 MB)

 
 

© Centrālā vēlēšanu komisija
Smilšu iela 4, Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67322688
Fakss: +371 67325251

e-pasts: cvk@cvk.lv