Teksta izmērs

A A

 

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs

Centrālās vēlēšanu komisijas loceklis kopš 1997. gada janvāra. Par Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju pirmo reizi ievēlēts 1997. gada 11. decembrī. Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja amatā atkārtoti apstiprināts 1999., 2003., 2007., 2011., 2012.gadā pēc 11.Saeimas ārkārtas vēlēšanām un 2015.gadā.

Apbalvojumi

Triju Zvaigžņu ordeņa komandieris.

Dzimis

1962. gada 8. jūnijā Jelgavā.

Izglītība

2009. gadā ieguvis sociālo zinātņu maģistra grādu politikas zinātnē Latvijas Universitātē.

Pirmo augstāko izglītību būvinženiera specialitātē ieguvis 1985. gadā Latvijas Lauksaimniecības akadēmijā Jelgavā. 

Vēlēšanu pieredze

Kā Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs organizējis Saeimas vēlēšanas 1998., 2002., 2006., 2010., 2011. un 2014.gadā, Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2004., 2009. gadā un 2014.gadā, pašvaldību vēlēšanas 2001., 2005., 2009. un 2013. gadā, tautas nobalsošanu par Latvijas dalību Eiropas Savienībā 2003. gadā, parakstu vākšanas un tautas nobalsošanas 1998., 1999., 2000., 2007., 2008., 2011. un 2012. gadā.

Vēlēšanu novērošana

Novērojis parlamenta vēlēšanas Austrijā, Azerbaidžānā, Baltkrievijā, Gruzijā, Igaunijā, Kazahstānā, Kirgizstānā, Krievijā, Lietuvā, Moldovā, Polijā, Ukrainā un Ungārijā, kā arī prezidenta vēlēšanas ASV, Armēnijā, Azerbaidžānā, Baltkrievijā, Gruzijā, Kazahstānā, Lietuvā, Polijā, Rumānijā, Ukrainā un Uzbekistānā. 

2003.gada aprīlī EDSO Demokrātisko institūciju un cilvēktiesību biroja novērtēšanas misijas sastāvā piedalījies Skotijas un Ziemeļīrijas Parlamenta vēlēšanu novērošanā Lielbritānijā, kā arī novērojis referendumus par dalību Eiropas Savienībā Igaunijā, Lietuvā un Polijā.

1999.gadā bijis vēlēšanu novērotājs Eiropas Parlamenta vēlēšanās Dānijā un Zviedrijā.

Konsultācijas un apmācība

Lektors un konsultants IFES un Ukrainas Centrālās vēlēšanu komisijas rīkotajā seminārā Ukrainas Centrālās vēlēšanu komisijas Mācību centra darbiniekiem (2015.gada februāris, Kijeva, Ukraina).

Training facilitator and consultant in 5-day workshop for the CEC of Ukraine Training Unit staff, organised with the support of IFES (February, 2015, Kyiv, Ukraine)

Dalība pieredzes apmaiņas programmā Kosovas Centrālās vēlēšanu komisijas amatpersonām un darbiniekiem (2014.gada oktobris, Rīga, Latvija).

Lekcijas Moldovas Centrālās vēlēšanu komisijas amatpersonām un darbiniekiem, prezentācija par Latvijas pieredzi, izstrādājot un ieviešot elektronisko balsu skaitīšanas sistēmu vēlēšanu iecirkņos (2013.gada novembris, Kišiņeva, Moldova).

ACEEEO semināra “Vēlētāju sarakstu izveidošana un aktualizēšana” vadītājs Kosovas Centrālās vēlēšanu komisijas pārstāvjiem (2011.gada oktobris, Budapešta, Ungārija).

Eiropas Padomes Venēcijas komisijas vēlēšanu eksperts 2. Austrumpartnerības atbalsta programmas ietvaros rīkotajā sanāksmē par vēlētāju reģistra jautājumiem (2011.gada septembris, Kišiņeva, Moldova).

Creative Associates International Inc. un Starptautiskās vēlēšanu izglītības padomes organizētās vēlēšanu administrēšanas prakses Rīgā vadītājs studentiem no Irānas (2009.gada marts) un Irānas, Turcijas (2011.gada marts).

Lekcijas un semināri Moldovas Republikas Centrālās vēlēšanu komisijas un reģionālo vēlēšanu komisiju locekļiem ACEEEO projekta “Moldovas Republikas Centrālās vēlēšanu komisijas vēlēšanu kapacitātes sekmēšana” (2008. gada jūlijs, Kišiņeva, Moldova).

Konsultācijas un pieredzes apmaiņa ar vēlēšanu administratoriem, valsts amatpersonām un NVO pārstāvjiem no Kosovas (2007. gada maijs), Gruzijas (2008. gada februāris, 2008. gada aprīlis, 2009. gada oktobris, 2009. gada decembris, 2011.gada marts, 2013.gada marts un maijs), Baltkrievijas (2009. gada aprīlis), Moldovas (2008. gada marts, pēc ANO Attīstības programmas lūguma) un Turkmenistānas (2008. gada jūlijs – augusts, pēc ANO Attīstības programmas lūguma).

Konferences/Semināri/Programmas

EDSO Vēlēšanu ekspertu semināri

Dalība EDSO/DICB seminārā "Vienlīdzīgas un vispārējas vēlēšanu tiesības. Demokrātisku vēlēšanu starptautiskie standarti un principi" (2015.gada jūlijs, Vīne, Austrija).

Darba sesijas “Elektroniskās balsošanas esošie risinājumi" vadītājs (2010.gada septembris, Vīne, Austrija).

Dalība paneļdiskusijā “Grūtības vēlēšanu administrēšanas iestāžu darbībā, līdzsvarojot sarežģītas politiskās intereses” (2009. gada jūlijs, Vīne, Austrija).

Dalība paneļdiskusijā “EDSO esošo saistību pielietošana” (2008. gada jūlijs, Vīne, Austrija).

Venēcijas Komisijas Eiropas vēlēšanu administratoru konferences

Dalība 11.Eiropas vēlēšanu administratoru konferencē “Administratīvo resursu nepareizas izmantošanas novēršana vēlēšanu procesā” (2014.gada jūnijs, Helsinki, Somija).

Darba grupas „Eiropas vēlēšanu administrēšanas iestāžu neitralitāte” moderators 10. Eiropas vēlēšanu administratoru konferencē „Labās prakses vēlēšanu kodekss: priekšrocības un iespējamie attīstības virzieni” (2013.gada jūnijs, Kišiņeva, Moldova).

Referents 9. Eiropas vēlēšanu adminsitratoru konferencē "Inovatīvie risinājumi vēlēšanās". Referāta tēma "IT izmantošana balsu skaitīšanā Latvijā" (2012.gada jūnijs, Tallina, Igaunija).

Dalība 8.Eiropas vēlēšanu administratoru konferencē "Vēlēšanas mainīgajā pasaulē", ziņojums par 2010. un 2011.gada balsošanas procesiem Latvijā (2011.gada maijs, Vīne, Austrija).

Participant of the 8th European Conference of Electoral Management Bodies ‘Elections in a changing world’ (May 2011, Vienna, Austria)

Moderators seminārā “Balsstiesību atņemšanas kritēriji” 6. Eiropas vēlēšanu administratoru konferencē (2009. gada novembris, Hāga, Nīderlande).

Dalība 4. Eiropas vēlēšanu administratoru konferencē “Cīņa pret vēlēšanu rezultātu viltošanu: sūdzību un pārsūdzēšanas procedūra” (2007. gada septembris, Strasbūra, Francija).

Eiropas valstu vēlēšanu administratoru asociācijas (ACEEEO) konferences

Dalība ACEEEO 24.konferencē "Regularitāte vēlēšanu dalībnieku apmācībā. Vēlētāju vienlīdzība, balsojuma vienlīdzība" (2015.gada septembris, Kišiņeva, Moldova).

Apaļā galda diskusijas "Eiropas Parlamenta vēlēšanu pieredze" moderators ACEEEO 23.konferencē “Sieviešu līdzdalība vēlēšanu procesā” un “Vispārējo vēlēšanu plānošana” (2014.gada septembris, Bukareste, Rumānija).

Referents par tematu „Balsu skaitīšanas pārredzamība kā līdzeklis vēlēšanu rezultātu apstrīdēšanas novēršanai: Latvijas pieredze ieviešot ātru, zemu izmaksu skenēšanas sistēmu" ACEEEO 22.konferencē Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju un sociālo mediju loma vēlēšanās” (2013.gada septembris, Varšava, Polija).

Semināra „Personu ar īpašām vajadzībām dalība vēlēšanu procesā” vadītājs ACEEEO 21.konferencē „Neaizsargāto sabiedrības grupu – minoritāšu un personu ar īpašām vajadzībām – dalība vēlēšanu procesā” (2012.gada septembris, Sarajeva, Bosnija un Hercegovina).

Dalība ACEEEO 20.konferencē "Vēlēšanu administratoru neatkarība" (2011.gada septembris, Budapešta, Ungārija).

Darba sesijas "Par precīzu vēlētāju sarakstu izveidi pārejas demokrātijas valstīs" vadītājs un referents par tematu "Vēlētāju reģistrācijas īpatnības Latvijā" ACEEEO 19.konferencē (2010.gada septembris, Tbilisi, Gruzija).

Referents par tematu “Tiesu nolēmumi lietās par vēlēšanu rezultātu apstrīdēšanu: Latvijas pieredze” 18.ACEEEO  konferencē (2009. gada septembris, Erevāna, Armēnija).

Sesijas “Vēlētāju sarakstu precizitātes garantija: sabiedriskā vai privātā?” priekšsēdētājs un referents 17.ACEEEO konferencē (2008. gada septembris, Konstance, Rumānija).

Sesijas “Vēlēšanas un izglītība – vajadzības, pieredze un perspektīvas” priekšsēdētājs un referents 16.ACEEEO konferencē (2007. gada septembris, Strasbūra, Francija).

Citas konferences, semināri, programmas

Referāts "Elektroniskā vēlētāju saraksta darbības praktiskie aspekti Latvijā" EDSO un Uzbekistānas Centrālās vēlēšanu komisijas apaļā galda seminārā “Vēlēšanu sistēmas un likumdošanas demokratizācija: Uzbekistānas un ārvalstu pieredze” (2015.gada novembris, Taškenta, Uzbekistāna).

Dalība 2. Pasaules vēlēšanu administratoru asociācijas (A-WEB) Ģenerālās Asamblejas sanāksmē un pasaules vēlēšanu administratoru konferencē "Vēlēšanu inistitūciju loma un izaicinājumi godīgu vēlēšanu nodrošināšanā" (2015.gada augusts, Santodomingo, Dominikānas Republika).

Ziņojums "Vēlētāju ar īpašām vajadzībām iekļaušana vēlēšanu procesā: Latvijas pieredze" Gruzijas Centrālās vēlēšanu komisijas 5.ikgadējā seminārā vēlēšanu administratoriem "Iekļaujošas vēlēšanas" (2015.gada februāris, Batumi, Gruzija).

Ziņojums "Elektroniskā vēlēšanu gaitas žurnāla ieviešana vēlēšanās Latvijā" Ukrainas Centrālās vēlēšanu komisijas un Starptautiskā vēlēšanu sistēmu fonda (IFES) konferencē "Vēlēšanu rīkošana: reģionālie izaicinājumi un gūtās mācības" (2015.gada februāris, Kijeva, Ukraina).

Dalība Rumānijas Pastāvīgās vēlēšanu pārvaldes seminārā “Sieviešu līdzdalība vēlēšanās” (2014.gada marts, Pojana Brašova, Rumānija).

Ziņojums “Latvijas Centrālās vēlēšanu komisijas īstenotie projekti vēlēšanu dalībnieku iesaistīšanā” Gruzijas Centrālās vēlēšanu komisijas 4.ikgadējā seminārā vēlēšanu administratoriem “Vēlēšanu dalībnieku iesaistīšana un efektīva komunikācija”  (2014.gada februāris, Tbilisi, Gruzija).

Dalība 6.pasaules vēlēšanu administratoru konferencē “Ilgtspējīgs vēlēšanu process – stipra demokrātija” un Pasaules valstu vēlēšanu administratoru asociācijas (A-WEB) dibināšanas asamblejā (2013.gada oktobris, Seula, Dienvidkoreja).

Referāts par tēmu „Latvijas elektroniskā vēlēšanu rezultātu skaitīšanas sistēma” 3.ikgadējā Vēlēšanu administratīvo iestāžu pārstāvju seminārā “Konfliktu risināšana vēlēšanu procesā” (2013. gada februāris, Tbilisi, Gruzija).

Dalība Starptautiskā vēlēšanu sistēmu fonda (IFES) 2012.gada ASV vēlēšanu konferencē (2012.gada novembris, Vašingtona, ASV).

Dalība 5.Starptautiskajā konferencē par e-balsošanu "E-VOTE 2012" (2012.gada jūlijs, Bregenca, Austrija).

Dalība BRIDGE programmas iepazīšanās seminārā "Attālinātā balsošana, vēlētāju aktivitātes samazināšanās problēma, ieteikumi un praktiski padomi institucionālās kapacitātes celšanai" (2012.gada maijs, Vīne, Austrija).

Referents par tematu "Problēmas vēlēšanu komisiju darbā vēlēšanu sarīkošanā" apaļā galda diskusijā "Tadžikistānas vēlēšanu sistēmas attīstība un pilveidošana: starptautiskie vēlēšanu standarti", kas notika ES iniciatīvas "Likuma varas Centrālāzijā" ietvaros (2011.gada novembris, Dušanbe, Tadžikistāna). 

Dalība Austrumeiropas un Centrālāzijas vēlēšanu institūciju vadītāju sanāksmē (2011.gada februāris, Signagi, Gruzija).

Dalība Eiropas Komisijas Tiesību ģenerāldirektorāta ekspertu sanāksmē par vēlēšanu jautājumiem (2011.gada februāris, Brisele, Beļģija).  

Dalība starptautiskajā konferencē “2010. gada Parlamenta vēlēšanas: vairāk demokrātijas un caurspīdīguma”, ko organizēja Asociācija par pilsonisko sabiedrību Azerbaidžānā sadarbībā ar Francijas NVO "Eurasie: les nouveaux horizons" (2010. gada aprīlis, Baku, Azerbaidžāna).

Dalība starptautiskajā konferencē “Vēlēšanu administrēšana Moldovas Republikā: evolūcija un perspektīvas”, ko organizēja Moldovas Centrālā vēlēšanu komisija ar ANO Attīstības programmas Moldovā, IFES un Eiropas Padomes atbalstu (2009. gada novembris, Kišiņeva, Moldova).

Dalība Starptautiskā vēlēšanu sistēmu fonda Prezidenta vēlēšanu programmā (IFES 2008 U.S. Election Program) (2008. gada novembris, Vašingtona, ASV).

Paneļdiskusijas “Godīgas un atklātas vēlēšanas Eiropas politiskā dialoga kontekstā” dalībnieks 3. semināra starptautiskajiem novērotājiem un konsultantiem valsts varas vēlēšanās NVS valstīs ietvaros (2008. gada februāris, Sanktpēterburga, Krievija).

Dalība starptautiskajā konferencē “2007. gada vispārējo vietējo vēlēšanu iezīmes Moldovas Republikā. Pieredze, problēmas, tendences un secinājumi” (2007. gada decembris, Kišiņeva, Moldova).

Dalība starptautiskajā konferencē “Progresīvas balsošanas tehnoloģijas 2007. Tagadne un nākotne” (2007. gada novembris, Budapešta, Ungārija).

Plenārsesijas “Profesionālā attīstība” moderators Pasaules Vēlēšanu organizācijas konferencē (2007. gada marts, Vašingtona, ASV).

Sesijas “Vēlēšanu administrēšana un vēlēšanu novērošana” priekšsēdētājs Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas konferencē „Vēlēšanu novērošanas parlamentārā dimensija: Kopīgu standartu pielietošana” (2007. gada februāris, Strasbūra, Francija).

Dalība Eiropas valstu vēlēšanu organizatoru asociācijā (ACEEEO)

No 2000. gada – ACEEEO Izpildpadomes loceklis
No 1997. gada – ACEEEO loceklis
No 2005. – 2007. gadam – ACEEEO prezidents

Valodu zināšanas

Latviešu - dzimtā

Krievu - brīvi

Angļu - labi

Sabiedriskās aktivitātes

1995.gadā iestājies partijā “Saimnieks”, vēlāk kļuvis par Demokrātiskās partijas “Saimnieks” biedru. 1998.gadā, uzskatot, ka Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja amats ar darbu partijā nav savienojams, darbību partijā apturējis. Pēc Demokrātiskās partijas “Saimnieks” pārveidošanās par Latvijas Demokrātisko partiju dalību partijā nav atjaunojis un šobrīd nav nevienas partijas biedrs.

  

03.12.2015.

 
 
 

© Centrālā vēlēšanu komisija

Smilšu iela 4, Rīga, LV 1050

Tālrunis: +371 67322688

Fakss: +371 67325251
e-pasts:cvk@cvk.lv