Teksta izmērs

A A

Starptautiskā sadarbība / Notikumi / 10.Eiropas vēlēšanu administratoru konference Kišiņevā, Moldovā

 

10.Eiropas vēlēšanu administratoru konference Kišiņevā, Moldovā

krisneva_head.JPG

 

2013.gada 26. un 27.jūnijā Moldovas galvaspilsētā Kišiņevā norisinājās 10. Eiropas vēlēšanu administratoru konference „Labas vēlēšanu prakses kodekss: stiprās puses un iespējamie attīstības virzieni”. Konferenci organizēja Eiropas Padomes Venēcijas komisija sadarbībā ar Moldovas Centrālo vēlēšanu komisiju. Latvijas Centrālo vēlēšanu komisiju šajā starptautiskajā sanāksmē pārstāvēja priekšsēdētājs Arnis Cimdars un priekšsēdētāja vietnieks Kārlis Kamradzis.

Konferencē piedalījās vairāk nekā 100 dalībnieku no 26 valstīm, Eiropas Savienības institūcijām, Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Demokrātisko institūciju un cilvēktiesību biroja, Starptautiskā demokrātijas un vēlēšanu atbalsta institūta, nevalstiskajām organizācijām un uzņēmumiem, kuru darbība  saistīta ar vēlēšanu nozari. 

Konferences ietvaros tika apspriesti tādi jautājumi kā tiesu prakse saistībā ar Eiropas Cilvēktiesību konvencijā nostiprinātajām tiesībām uz brīvām vēlēšanām, vēlēšanu kampaņu un politisko partiju finansēšana un vēlēšanu administrēšanas iestāžu darbības pilnveidošana.

Konferenci atklāja Moldovas Republikas prezidents Nikolajs Timofti, kurš savā uzrunā aicināja sekmēt vēlēšanu administrēšanas iestāžu suverenitāti un efektivitāti, jo tie ir noteicošie faktori demokrātisku vēlēšanu norisē. N.Timofti atzinīgi novērtēja savas valsts sadarbību ar Venēcijas komisiju, īstenojot vēlēšanu reformas. Šim viedoklim pievienojās arī Moldovas Republikas tieslietu ministrs Oļegs Efrims, uzsverot īpašo sadarbību likumdošanas reformu īstenošanā, kas nosaka politisko partiju darbību un vēlēšanu kampaņu norisi.

Konferences pirmajā plenārsesijā „Labas vēlēšanu prakses kodekss un nacionālās tiesas Eiropas Cilvēktiesību tiesas praksē” tika pārrunāta tiesu prakse Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 1.protokola 3.panta par tiesībām uz brīvām vēlēšanām kontekstā, kā arī Konvencijas ietekme uz Austrijas likumdošanu, īpaši grozījumiem, kas saistīti ar cietumnieku atbrīvošanu.

Otrajā plenārsesijā „Labas vēlēšanu prakses kodekss un vēlēšanu kampaņu un politisko partiju finansēšana” tika aplūkoti Francijas politisko partiju finansēšanas nosacījumi, Eiropas Padomes Pretkorupcijas starpvalstu grupas (GRECO) novērtējuma ziņojumi, vēlēšanu kampaņu finansēšanas novērošana Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas (EDSO) reģionā, kā arī vēlēšanu fondu līdzekļu izlietošanas uzraudzība Krievijas Federācijā.

Trešā plenārsesija bija veltīta tematam „Labas vēlēšanu prakses kodekss un tālākie uzlabojumi vēlēšanu administrēšanas iestāžu darbībā sabiedrības uzticības palielināšanai”, īpašu uzmanību pievēršot sociālo mediju ietekmei uz Eiropas vēlēšanu administrēšanas iestāžu darbu.

Konferences ceturtajā plenārsesijā „Eiropas vēlēšanu administrēšanas iestāžu izaicinājumi Labas vēlēšanu prakses kodeksa īstenošanā turpmākajos desmit gados” tika diskutēts par notiekošajām un paredzamajām izmaiņām vēlēšanu un demokrātijas jomā un to ietekmi uz vēlēšanu administrēšanas iestādēm.

Katrai no plenārsesijām sekoja darba grupas, kurās bija iespēja diskutēt par plenārsesijās aizsāktajiem tematiem. Latvijas Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs A.Cimdars bija moderators darba grupā, kurā tika pārrunāti ar Eiropas vēlēšanu administratoru neitralitāti saistītie problēmjautājumi.

 

 Konferences dokumenti (ENG) (428.39 KB)

 Tēzes (ENG) (164.04 KB) 


 

 
 
 

© Centrālā vēlēšanu komisija

Smilšu iela 4, Rīga, LV 1050

Tālrunis: +371 67322688

Fakss: +371 67325251
e-pasts:cvk@cvk.lv