Teksta izmērs

A A

Starptautiskā sadarbība / Notikumi / Briselē notiek EK ekspertu grupas sanāksme par Eiropas pilsoņu iniciatīvām

 

Briselē notiek EK ekspertu grupas sanāksme par Eiropas pilsoņu iniciatīvām

 

2014. gada 12. jūnijā Briselē, Beļģijā notika Eiropas Komisijas Ģenerālsekretariāta rīkota ekspertu grupas sanāksme par Eiropas pilsoņu iniciatīvas jautājumiem, kurā piedalījās Centrālās vēlēšanu komisijas Informācijas nodaļas vecākā referente Vita Briže.

Komisijas Ģenerālsekretariāta C4 Darba programmu un ieinteresēto personu konsultāciju nodaļas vadītāja Karmena Preisinga informēja, ka līdz 2014.gada jūnijam Komisijā bija iesniegtas 42 iniciatīvas, no kurām 18 iniciatīvas Komisija nav reģistrējusi. No 24 reģistrētajām iniciatīvām līdz sanāksmes dienai parakstu vākšana notika par piecām iniciatīvām, vēl piecu iniciatīvu atbalstam parakstu vākšana bija noslēgusies, bet tās vēl nebija iesniegtas Komisijā, kā arī Komisijai nav informācijas par to, vai rīkotājiem izdevies savākt nepieciešamo atbalsta paziņojumu skaitu.

Par četrām iniciatīvām zināms, ka to atbalstam nepieciešamais parakstu skaits nav savāksts, bet  astoņas iniciatīvas ir atsaukuši paši organizatori. Divu iniciatīvu atbalstam ir savākts pietiekams parakstu skaits, tās ir tikušas iesniegtas Komisijā, un Komisija jau ir darījusi zināmus savus secinājumus par iniciatīvās iekļautajiem priekšlikumiem.

Sanāksmē ar ziņojumu uzstājās arī Komisijas Ģenerālsekretariāta C4 Darba programmu un ieinteresēto personu konsultāciju nodaļas darbiniece Olga Kurpiša, kura informēja par Komisijas ieceri veikt izmaiņas Regulas V pielikumā “Veidlapa paziņojumu par atbalstu iesniegšanai dalībvalstu kompetentajām iestādēm”. Grozījumi uzliktu par pienākumu parakstu vākšanas organizatoriem norādīt ne tikai parakstītāju skaitu attiecīgajā dalībvalstī, bet arī kopējo iniciatīvas atbalstam saņemto parakstu skaitu. Tāpat būtu apsverams arī sertifikātiem, kas apstiprina derīgo atbalsta paziņojumu skaitu, pievienot skaidrojumu par iemesliem, kādēļ kādi paziņojumi ir tikuši atzīti par nederīgiem.

Sanāksmes dalībnieki tika iepazīstināti ar dalībvalstu kompetento iestāžu aptaujas rezultātiem par atbalsta paziņojumu pārbaudi un tika aicināti piedalīties Komisijas izstrādātā atbalsta paziņojumu validācijas rīka testēšanā.

Sanāksmes ietvaros bija iespēja izteikt arī ierosinājumus  parakstu vākšanas un atbalsta paziņojumu pārbaudes kārtības uzlabošanai. Latvijas Centrālā vēlēšanu komisija ierosināja veikt grozījumus Regulas III pielikuma B daļā, atsakoties no prasības Latvijas pilsoņiem parakstoties norādīt dzimto uzvārdu, dzimšanas vietu un datumu, kā arī paziņojuma par atbalstu veidlapā iekļaut divas atsevišķas kolonnas parakstīšanās datumam un parakstam.

 

CVK Informācijas nodaļa
Tālr. 67814900

 
 

© Centrālā vēlēšanu komisija

Smilšu iela 4, Rīga, LV 1050

Tālrunis: +371 67322688

Fakss: +371 67325251
e-pasts:cvk@cvk.lv