Teksta izmērs

A A

Pašvaldību vēlēšanas 2017

Aktuāli!

Kandidātu saraksti, priekšvēlēšanu programmas, ziņas par kandidātiem

2017.gada 3.jūnijā, sestdienā, Latvijā notiks republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanas, kurās būs jāievēl deviņu republikas pilsētu un 110 novadu domju deputāti. Pašvaldību vēlēšanu kārtība noteikta Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā, Vēlētāju reģistra likumā un Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumā.

Vēlēšanu tiesības

Tiesības piedalīties pašvaldību vēlēšanās ir balsstiesīgajiem Latvijas un citu ES dalībvalstu pilsoņiem, sākot no 18 gadu vecuma. ES pilsoņiem, lai piedalītos Latvijas pašvaldību vēlēšanās, 90 dienas pirms vēlēšanām jābūt reģistrētiem Latvijas Iedzīvotāju reģistrā. Visiem vēlētājiem jābūt reģistrētiem Vēlētāju reģistrā.

Balsstiesīgajiem pilsoņiem ir tiesības vēlēt tajā pašvaldībā, kur ir bijusi viņu reģistrētā dzīvesvieta 90 dienas pirms vēlēšanu dienas vai pašvaldībā, kur viņiem pieder likumā noteiktā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums.

Kandidātu sarakstu iesniegšana

Deputātu kandidātu sarakstu iesniegšana 2017.gada pašvaldību vēlēšanām notiks no 14. līdz 24.aprīlim. Kandidātu saraksti jāiesniedz attiecīgajai republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisijai, un jāsagatavo, izmantojot Centrālās vēlēšanu komisijas lietojumprogrammu.  Vairāk>>

Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana un maiņa

Pašvaldību vēlēšanās vēlētāju uzskaitei lieto Vēlētāju reģistru. 3.jūnija vēlēšanām katrs vēlētājs ir reģistrēts savā vēlēšanu iecirknī atbilstoši reģistrētajai dzīvesvietai 90 dienas pirms vēlēšanu dienas (š.g. 5.martā).

No 22. līdz 24.martam  Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP) sagatvoja un vēlētājiem uz deklarētās dzīvesvietas adresi izsūtīja vēstuli ar informāciju, kurā iecirknī vēlētājs reģistrēts vēlēšanām. Vēstulei ir tikai informatīva nozīme, tā nav balsošanas dokuments, un savu iecirkni vēlētāji var noskaidrot arī internetā vai pa tālruni 67049999.

Līdz 16.maijam vēlētāji var izmantot iespēju iecirkni mainīt, izvēloties jebkuru citu iecirkni savā pašvaldībā vai pašvaldībā, kur vēlētājam pieder nekustamais īpašums. Iecirkni var mainīt elektroniski vai klātienē. Vairāk>>

Balsošanas kārtība

Iecirkņu darba laiks pašvaldību vēlēšanu dienā ir no pulksten 7.00 līdz 22.00. Trīs dienas pirms vēlēšanām dažas stundas dienā varēs nobalsot iepriekš.

31.maijā: no plkst. 17.00 līdz 20.00

1.jūnijā: no plkst. 9.00 līdz 12.00

2.jūnijā: no plkst. 10.00 līdz 16.00

Vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar nokļūt iecirknī, no 29.maija varēs pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā. Šo iespēju var izmantot, ja vēlētājs vēlēšanu dienā atradīsies sava iecirkņa teritorijā.

Balsošanas dokumenti

Piedaloties pašvaldību vēlēšanās, nepieciešama pase vai personas apliecība.

Vēlēšanu iecirkņu komisijas

Vēlēšanu iecirkņu komisijas izveido republikas pilsētas un novada vēlēšanu komisijas. Iecirkņu komisijas izveidojamas vismaz 40 dienas pirms vēlēšanām, 3.jūnija pašvaldību vēlēšanām - līdz 2017. gada 24. aprīlim. 

Vēlētāji darbam vēlēšanu iecirknī var pieteikties attiecīgās pašvaldības vēlēšanu komisijā, iesniedzot aizpildītu un parakstītu  vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa kandidāta pieteikumu. Vēlēšanu iecirkņu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņu nosaka pašvaldības vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs ne vēlāk kā 60 dienas pirms vēlēšanām. Paziņojums par pieteikumu iesniegšanas termiņu izliekams domes informācijas sniegšanas vietās un pašvaldības mājaslapā.  Vairāk>>

Priekšvēlēšanu aģitācija

Priekšvēlēšanu aģitācijas kārtība noteikta Priekšvēlēšanu aģitācijas likumā, kura izpildi atbilstoši savai kompetencei pārrauga Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB), Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome, policija. Priekšvēlēšanu aģitācijas periods ir laika posms no 120.dienas līdz vēlēšanu dienai. 2017. gada pašvaldību vēlēšanās priekšvēlēšanu aģitācijas periods sāksies 4. februārī un ilgs līdz 3. jūnijam. Iepazīties ar aģitācijas materiālu izvietošanas noteikumiem var KNAB mājaslapā.

Vēlēšanu dienā un dienu pirms vēlēšanām Latvijā ir spēkā pilnīgs aģitācijas aizliegums. Savukārt 30 dienas pirms vēlēšanām ir aizliegta priekšvēlēšanu aģitācija televīzijā.

Partiju un partjiu apvienību priekšvēlēšanu izdevumu apjoma ierobežojumi noteikti Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā, kura izpildi pārrauga KNAB. Priekšvēlēšanu izdevumu apmērs, kādu drīkst izlietot 2017. gada 3. jūnija pašvaldību vēlēšanās, pieejams KNAB mājaslapā.

 

Uzskates materiāli

Infografika "Pašvaldību vēlēšanas 2017

Vēlēšanu rezultātu aprēķina piemērs (1,010.97 KB)

 

*Foto: A.Cimdars

 
 
 

© Centrālā vēlēšanu komisija
Smilšu iela 4, Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67322688
Fakss: +371 67325251

e-pasts: cvk@cvk.lv