Teksta izmērs

A A

 

Kandidātu sarakstu iesniegšana pašvaldību vēlēšanām

Aktuāli

2017.gada 3.jūnija pašvaldību vēlēšanām reģistrētie kandidātu saraksti, priekšvēlēšanu programma, ziņas par kandidātiem

Semināra "Deputātu kandidātu saraksta sagatavošana un iesniegšana 3.jūnija pašvaldību vēlēšanām" video ieraksts

 Prezentācija "Deputātu kandidātu sarakstu iesniegšanas kārtība pašvaldību vēlēšanās" (631.28 KB)

 Prezentācija "Deputātu kandidātu saraksta iesniegšana-pieņemšana, izmantojot lietojumprogrammu "Balsis"" (835.11 KB)

 

Biežāk uzdotie jautājumi par kandidātu sarakstu iesniegšanu

 

Kad notiks kandidātu sarakstu iesniegšana 2017.gada 3.jūnija pašvaldību vēlēšanām?

Deputātu kandidātu sarakstu iesniegšanas periods ir noteikts Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā, un ir sākot no piecdesmitās dienas līdz četrdesmitajai dienai pirms vēlēšanu dienas, šogad - no 2017. gada 14. līdz 24. aprīlim.  

Konkrētas dienas un darba laikus, kad kandidātu sarakstus var iesniegt bez iepriekšējas pieteikšanās iesniedzēju ierašanās secībā, nosaka pašvaldības vēlēšanu komisijas. Kandidātu sarakstus var iesniegt arī citā laikā, par to iepriekš vienojoties ar attiecīgās pašvaldības vēlēšanu komisiju. Izņēmums ir pēdējā sarakstu iesniegšanas diena, 24.aprīlis, kad sarakstus pieņem tikai iesniedzēju ierašanās secībā. 

Sarakstu iesniedzējus lūdzam ņemt vērā, ka 14., 15., 16. un 17.aprīlis ir Lieldienu brīvdienas. Par iespēju iesniegt kandidātu sarakstu šajās dienās iesakām interesēties attiecīgās pašvaldības vēlēšanu komisijā. 

 

Kur jāiesniedz kandidātu saraksti?

Deputātu kandidātu saraksti jāiesniedz attiecīgajai republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisijai. Precīzu adresi, kur iesniedzami kandidātu saraksti, var uzzināt, sazinoties ar attiecīgo pašvaldību vai pašvaldības vēlēšanu komisiju.

Darba laiku, kad pašvaldības vēlēšanu komisija pieņems kandidātu sarakstus, var uzzināt:

1) pašvaldības vēlēšanu komisijā;

2) pašvaldības mājaslapā;

3) šai informācijai jābūt izliktai pie domes ēkas un pašvaldības informācijas sniegšanas vietās, kā arī pie ēkas, kurā atrodas vēlēšanu komisija, ja tās atrašanās vieta nav domes ēkā.;

Šī informācija jāizziņo, vēlākais, līdz 10.aprīlim.

Pēdējā kandidātu sarakstu iesniegšanas dienā – 2017.gada 24.aprīlī – kandidātu sarakstus pieņems no tiem partiju, partiju apvienību, vēlētāju apvienību pārstāvjiem, kuri būs ieradušies vēlēšanu komisijas telpās līdz pulksten 18.00.

 

Kādas ir prasības deputātu kandidātu saraksta iesniegšanai?

Ar kandidātu sarakstu iesniegšanas kārtību var iepazīties Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma 4.nodaļā "Kandidātu sarakstu ieniegšana" un Centrālās vēlēšanu komisjas 2016.gada 20.decembra instrukcijā "2017.gada 3.jūnija republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu kandidātu sarakstu pieņemšanas instrukcija". 

Kandidātu saraksts un tam pievienojamie dokumenti sagatavojami, izmantojot Centrālās vēlēšanu komisijas lietojumprogrammu “Balsis PV 2017”.  Kandidātu saraksts, ziņas par deputātu kandidātiem un priekšvēlēšanu programma jāiesniedz rakstveidā (izdrukātas un parakstītas veidlapas no programmas).

Rekvizītus lietojumprogrammas izmantošanai var saņemt attiecīgās pašvaldības vēlēšanu komisijā, iesniedzot pieteikumu klātienē vai elektroniski.

  Iesniegums par piekļuves tiesībam KSS (26.50 KB) (165.13 KB)

Ar pašvaldību vēlēšanu komisiju var sazināties, zvanot uz attiecīgo pašvaldību.

Informācija par pašvaldībām un to atrašanās vietām.

 

Kas drīkst iesniegt deputātu kandidātu sarakstu pašvaldību vēlēšanās?

Republikas pilsētās, kā arī novados, kuros iedzīvotāju skaits vēlēšanu izsludināšanas dienā bija lielāks par 5000, kandidātu sarakstus drīkst iesniegt:

1) reģistrēta politiskā partija;

2) reģistrēta politisko partiju apvienība;

3) divu vai vairāku reģistrētu politisko partiju apvienība, kas nav oficiāli reģistrēta kā politisko partiju apvienība Uzņēmumu reģistrā (atšķirībā no 2.apakšpunktā minētās);

Savukārt novados, kuros iedzīvotāju skaits vēlēšanu izsludināšanas dienā ir mazāks par 5000, kandidātu sarakstus drīkst iesniegt:

1) reģistrēta politiskā partija;

2) reģistrēta politisko partiju apvienība;

3) divu vai vairāku reģistrētu politisko partiju apvienība, kas nav oficiāli reģistrēta kā politisko partiju apvienība Uzņēmumu reģistrā;

4) kā arī vēlētāju apvienības.

Pavisam 2017. gada pašvaldību vēlēšanās ir jāievēlē deviņu republikas pilsētu domes un 110 novadu domes. Katra pašvaldība vēlēšanās veido vienu vēlēšanu apgabalu.

Ziņas par iedzīvotāju skaitu vēlēšanu apgabalos vēlēšanu izsludināšanas dienā, 2017. gada 3. februārī, pieejamas Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā.

Svarīgi! 

Ja kandidātu sarakstu iesniedz partija vai partiju apvienība, kandidātu sarakstam jāpievieno lēmējinstitūcijas pilnvarojums ar trim pārstāvjiem, no kuriem vienam bez īpaša pilnvarojuma ir tiesības iesniegt kandidātu sarakstu vēlēšanu komisijā, būt klāt attiecīgās vēlēšanu komisijas, kā arī pašvaldības teritorijā izveidoto vēlēšanu iecirkņu komisiju sēdēs. Ja kandidātu sarakstu iesniedz vairākas partijas, kas nav apvienojušās reģistrētā partiju apvienībā, pilnvarojums jāparaksta visām sarakstu veidojošo partiju lēmējinstitūcijām.

Ja deputātu kandidātu sarakstu iesniedz vēlētāju apvienība, par kandidātu sarakstu iesniedzējiem uzskatāmi pirmie trīs saraksta parakstītāji, un vienam no viņiem ir tiesības bez īpaša pilnvarojuma būt klāt attiecīgās vēlēšanu komisijas, kā arī pašvaldības teritorijā izveidoto vēlēšanu iecirkņu komisiju sēdēs.

 

Kas ir vēlētāju apvienība?

Vēlētāju apvienību veido kandidātu sarakstā iekļautie deputātu kandidāti un ne mazāk kā divdesmit attiecīgās pašvaldības vēlētāji, kuri ir piekrituši kļūt par vēlētāju apvienības atbalstītājiem un ir parakstījuši attiecīgās vēlētāju apvienības kandidātu sarakstu.

Svarīgi!

Vēlētāju apvienības kandidātu sarakstu drīkst parakstīt tikai tie vēlētāji:

1) kuri vēlēšanu izsludināšanas dienā (šā gada 3. februārī) ir reģistrēti dzīvesvietā attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā;

2) kuri nav ietverti kādā no attiecīgās domes vēlēšanām iesniegtajiem kandidātu sarakstiem.

Ja kāds vēlētājs vienlaikus būs pieteikts par deputātu kandidātu un būs parakstījis arī vēlētāju apvienības kandidātu sarakstu, viņš tiks izsvītrots no deputātu kandidātu saraksta.

Savukārt, ja kāds vēlētājs būs parakstījis vairākus vēlētāju apvienības kandidātu sarakstus, viņa paraksts tiks svītrots no visiem sarakstiem.

 

Kas drīkst kandidēt pašvaldību vēlēšanās?

Deputāta kandidātam jāatbilst šādiem nosacījumiem:

1) jābūt Latvijas vai citas ES dalībvalsts pilsonim;

2) jābūt reģistrētam Latvijas Iedzīvotāju reģistrā;

3) jābūt reģistrētam Latvijas Vēlētāju reģistrā;

4) vēlēšanu dienā ir jābūt sasniegušam vismaz 18 gadu vecumu.

Persona drīkst kandidēt tikai tās pašvaldības vēlēšanās, kur kandidātu saraksta iesniegšanas dienā atbilst vismaz vienai no šīm pazīmēm:

1) viņam ir bijusi bez pārtraukuma reģistrēta dzīvesvieta vismaz pēdējos 10 mēnešus,

2) viņš ir nostrādājis kā darba ņēmējs vai pašnodarbinātais atbilstoši likumam "Par valsts sociālo apdrošināšanu" vismaz pēdējos četrus mēnešus,

3) viņam pieder likumā noteiktajā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums.

Svarīgi! 

Kandidāts drīkst kandidēt tika vienas pašvaldības vēlēšanās. Vairākos sarakstos būt ir aizliegts.

 

Kam nav tiesību kandidēt pašvaldību vēlēšanās?

Pašvaldību vēlēšanām nevar pieteikt par kandidātiem personas, kuras:

1) izcieš sodu brīvības atņemšanas vietās;

2) ir sodītas par smagu vai sevišķi smagu noziegumu, izņemot personas, kuras ir reabilitētas vai kurām sodāmība dzēsta vai noņemta;

3) pēc 1991.gada 13.janvāra darbojušās PSKP (LKP), Latvijas PSR Darbaļaužu internacionālajā frontē, Darba kolektīvu apvienotajā padomē, Kara un darba veterānu organizācijā, Vislatvijas sabiedrības glābšanas komitejā vai tās reģionālajās komitejās;

4) ir vai ir bijušas PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestu, izlūkdienestu vai pretizlūkošanas dienestu štata darbinieki;

5) ir sodītas ar aizliegumu kandidēt Saeimas, Eiropas Parlamenta, pašvaldību vēlēšanās, izņemot personas, kuras ir reabilitētas vai kurām sodāmība dzēsta vai noņemta;

6) ir citu ES dalībvalstu pilsoņi, kam nav tiesību kandidēt un tikt ievēlētiem savas pilsonības valstī.

 

Kas jānorāda deputātu kandidātu sarakstā?

Kandidātu sarakstā jānorāda kandidātu saraksta nosaukums un katra kandidāta vārds, uzvārds, personas kods.

 

Vai kandidātu saraksts ir jāparaksta?

Jā. Ja kandidātu sarakstu iesniedz partija vai partiju apvienība, tas jāparaksta attiecīgās partijas vai partiju apvienības lēmējinstitūcijas (-u) pilnvarotajai personai.

Savukārt, ja kandidātu sarakstu iesniedz vēlētāju apvienība, tas jāparaksta ne mazāk kā 20 vēlētājiem, kuri vēlēšanu izsludināšanas dienā ir reģistrēti dzīvesvietā attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā. Parakstot vēlētāju apvienības kandidātu sarakstu, jānorāda katra vēlētāja vārds, uzvārds, personas kods un reģistrētā dzīvesvieta.

Vēlētāju apvienības kandidātu sarakstu drīkst parakstīt tikai tādi vēlētāji, kuri nav ietverti kādā no attiecīgās domes vēlēšanām iesniegtajiem kandidātu sarakstiem. Katrs vēlētājs drīkst parakstīt tikai vienu kandidātu sarakstu.

 

Kādi dokumenti jāpievieno kandidātu sarakstam?

Kandidātu sarakstam pievienojami šādi dokumenti:

1) priekšvēlēšanu programma, kuras apjoms nepārsniedz 4000 iespiedzīmes un kuru ir parakstījuši visi sarakstā pieteiktie deputātu kandidāti;

2) bankas izsniegts dokuments par drošības naudas iemaksu pašvaldības vēlēšanu komisijas depozīta kontā. (Iemaksājamās drošības naudas apmēru skat. Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma 18.pantā);

3) katra kandidāta parakstīts paziņojums, ka viņš piekrīt kandidēt attiecīgās domes vēlēšanās un piekrīt savu personas datu apstrādei, kas veicama saskaņā ar Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma prasībām;

4) katra kandidāta parakstīta deklarācija, ka viņš atbilst kandidēšanas nosacījumiem un uz viņu neattiecas Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā noteiktie kandidēšanas ierobežojumi;

5) katra kandidāta parakstīta informācija ar likumā prasītajām ziņām par kandidātu (skat. Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma 17.panta 1.daļas 3.apakšpunktu);

6) par kandidātu, kurš ir citas ES dalībvalsts pilsonis, jāpievieno apliecinājums, ka šim kandidātam nav ar tiesas spriedumu liegtas tiesības kandidēt un tikt ievēlētam ES dalībvalstī, kuras pilsonis viņš ir;

7) ja par kandidātu ir pieteikta persona, kurai attiecīgās pašvaldības teritorijā nav deklerētās dzīvesvietas, bet ir īpašums, kas atrodas attiecīgajā pašvaldībā, kandidāta sarakstam jāpievieno arī notariāli apliecināts zemesgrāmatas akta noraksts vai zemesgrāmatu nodaļas izziņa par nekustamā īpašuma piederību;

8) ja par kandidātu ir pieteikta persona, kurai attiecīgās pašvaldības teritorijā nav deklerētās dzīvesvietas, bet kura attiecīgās pašvaldības teritorijā ir nostrādājusi kā darba ņēmējs vai pašnodarbinātais atbilstoši likumam "Par valsts sociālo apdrošināšanu" vismaz pēdējos četrus mēnešus pirms kandidātu saraksta iesniegšanas dienas, kandidātu sarakstam jāpievieno arī attiecīgi darba devēja vai Valsts ieņēmumu dienesta izziņa;

9) ja par kandidātu ir pieteikta persona, kura saraksta iesniegšanas dienā ieņem kādu no Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma 10.pantā minētajiem amatiem, kandidātu sarakstam jāpievieno attiecīgās personas parakstīts paziņojums, ka ievēlēšanas gadījumā tā mēneša laikā izbeigs attiecīgā amata (denesta) pildīšanu;

10)  ja vēlētāju apvienības kandidātu saraksta nosaukums sakrīt ar kādas reģistrētas politiskās partijas vai reģistrētas partiju apvienības nosaukumu, kandidātu sarakstam pievienojams šīs politiskās partijas vai politisko partiju apvienības lēmējinstitūcijas pilnvarojums saraksta iesniedzējiem iesniegt kandidātu sarakstu attiecīgās domes vēlēšanām;

11)  ja apvienotu kandidātu sarakstu ir iesniegušas vairākas politiskās partijas, kuras nav apvienojušās reģistrētā politisko partiju apvienībā, kandidātu sarakstam pievienojams visu attiecīgo politisko partiju lēmējinstitūciju pilnvarojums.

 

Kādi ir nosacījumi kandidātu saraksta nosaukuma izvēlei?

Ja kandidātu sarakstu iesniedz partija vai partiju apvienība, kandidātu sarakstu nosaukumam jāatbilst attiecīgās partijas, partiju apvienības nosaukumam.

Ja kandidātu sarakstu iesniedz divas vai vairākas partijas kopīgi, apvienību nereģistrējot, tad kandidātu saraksta nosaukumā jābūt visu apvienībā ietilpstošo partiju nosaukumiem.

Ja kandidātu sarakstu iesniedz vēlētāju apvienība, tad kandidātu saraksta nosaukumu drīkst izvēlēties saraksta iesniedzēji. Tomēr vēlētāju apvienība savam kandidātu sarakstam nedrīkst izvēlēties partijas vai partiju apvienības nosaukumu bez šīs partijas vai partiju apvienības atļaujas.

 

Cik liela ir drošības nauda, lai pieteiktu kandidātu sarakstu vēlēšanām?

Drošības naudas lielums, izņemot Rīgu, ir atkarīgs no pašvaldībā (novadā vai republikas pilsētā) reģistrētā iedzīvotāju skaita. Drošības naudas lielums ir šāds:

1) 120 €- ja pašvaldības administratīvajā teritorijā ir līdz 5000 iedzīvotāju;

2) 150 € - ja pašvaldības administratīvajā teritorijā ir no 5001 līdz 20 000 iedzīvotāju;

3) 180 € - ja pašvaldības administratīvajā teritorijā ir no 20 001 līdz 50 000 iedzīvotāju;

4) 210 € - ja pašvaldības administratīvajā teritorijā ir vairāk nekā 50 000 iedzīvotāju.

5) 850 €– ir drošības nauda par kandidātu sarakstu Rīgas Domes vēlēšanām. 

 

Kur jāiemaksā drošības nauda par kandidātu sarakstu?

Pašvaldību vēlēšanās drošības nauda ir jāiemaksā pašvaldības vēlēšanu komisijas norādītā kontā.  

Maksājuma dokumentā, kuru izsniedz banka un kas iesniedzams vēlēšanu komisijai, jānorāda:

1) persona, kas veikusi maksājumu;

2) kandidātu saraksta nosaukums, par kuru drošības nauda iemaksāta;

3) vēlēšanu apgabala nosaukums, kurā saraksts pieteikts;

4) datums, kad veikts maksājums.

Svarīgi!

Drošības naudu drīkst iemaksāt gan juridiska, gan fiziska persona.

Drošības nauda tiks atmaksāta, ja attiecīgās domes vēlēšanās no saraksta tiks ievēlēts vismaz viens deputāts. Ja neviens deputāts netiks ievēlēts, tad vēlēšanu komisija drošības naudu ieskaitīs attiecīgās pašvaldības budžetā.

Ieteikums! Iesniedzot sarakstu, aizpildīt un vēlēšanu komisijai iesniegt arī iesniegumu ar konta rekvizītiem, uz kuru atmaksāt drošības naudu.

 

Cik deputātu kandidātus drīkst iekļaut kandidātu sarakstā?

Pašvaldību vēlēšanās kandidātu sarakstā pieteikto kandidātu skaits drīkst par trim kandidātiem pārsniegt attiecīgajā domēm ievēlējamo deputātu skaitu.

Saskaņā ar Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma 2. pantu domē ievēlējamo deputātu skaitu nosaka atbilstoši iedzīvotāju skaitam, kāds attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā vēlēšanu izsludināšanas dienā ir reģistrēts Iedzīvotāju reģistrā.

Centrālās vēlēšanu komisijas lēmums par domē ievēlējamo deputātu skaitu pieejams šeit: https://www.cvk.lv/pub/public/31419.html  

Novados, kuros vēlēšanu izsludināšanas dienā ir līdz 5000 iedzīvotāju, domē ievēlējami 9 deputāti; no 5001 līdz 20 000 iedzīvotāju - 15 deputāti; no 20 001 līdz 50 000 iedzīvotāju - 17 deputāti, bet novados ar vairāk nekā 50 000 iedzīvotāju - 19 deputāti (novadu ar tik lielu iedzīvotāju skaitu Latvijā šobrīd nav).

Savukārt republikas pilsētās  ievēlējami 13 deputāti, ja iedzīvotāju skaits pašvaldībā ir līdz 50 000 iedzīvotāju, un 15 deputāti, ja iedzīvotāju skaits ir vairāk nekā 50 000. Rīgas Domē ievēlējami 60 deputāti.

Piemēram, ja pašvaldības domē ievēlējamo deputātu skaits ir 15, tad maksimālais kandidātu skaits kandidātu sarakstā ir 18 (15+3).

Šis nosacījums attiecas gan uz partiju, partiju apvienību kandidātu sarakstiem, gan vēlētāju apvienību kandidātu sarakstiem.

 

Vai kandidātu sarakstā drīkst pieteikt arī tikai vienu kandidātu?

Jā, minimālais kandidātu skaits, ko drīkst iekļaut kandidātu sarakstā, ir viens.  

 

Cik ilgā laikā vēlēšanu komisija pieņems lēmumu, vai kandidātu saraksts ir pieņemts un reģistrēts vēlēšanām?

Vienas dienas laikā pēc saraksta iesniegšanas.

 

Vai saraksta iesniedzēji drīkst mainīt kandidātu sarakstu pēc tam, kad tas ir iesniegts?

Ja kandidātu saraksts ir iesniegts, bet komisija vēl nav pieņēmusi lēmumu par tā pieņemšanu, sarakstu vēl var atsaukt vai mainīt.

Savukārt pēc tam, kad komisija sēdē ir lēmusi, ka saraksts ir pieņemts vēlēšanām, to vairs nedrīkst ņemt atpakaļ un tajā nedrīkst izdarīt nekādus grozījumus. Pēc saraksta pieņemšanas grozījumus kandidātu sarakstā drīkst veikt tikai republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisija, izsvītrojot pieteiktos kandidātus vēlēšanu likumā noteiktajos gadījumos vai izdarot tehniska rakstura labojumus.

 

 
 
 

© Centrālā vēlēšanu komisija

Smilšu iela 4, Rīga, LV 1050

Tālrunis: +371 67322688

Fakss: +371 67325251
e-pasts:cvk@cvk.lv