Teksta izmērs

A A

Jaunumi / Par papildu finansējumu vēlēšanu komisiju atlīdzībai 2018.gada budžetā

 

Par papildu finansējuma piešķiršanu 2018. gada budžetā republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju atlīdzībai

2017. gada 26. oktobrī Centrālā vēlēšanu komisija ir nosūtījusi vēstuli Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, kurā lūdz komisiju atbalstīt un iesniegt izskatīšanai Saeimā priekšlikumu par papildus finansējuma 324 294 eiro apmērā piešķiršanu 2018.gadā republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju atlīdzības nodrošināšanai.

Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā Centrālās vēlēšanu komisijas iesniegtais priekšlikums tika izskatīts 2017. gada 31. oktobrī un saņēma vienbalsīgu Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas deputātu atbalstu. 2017. gada 15. novembrī priekšlikumu paredzēts skatīt arī Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēdē.

Pamatojums, kāpēc nepieciešams, papildus finansējums republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju atlīdzībai:

1. Ar 2017. gada 16. februāra grozījumiem Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 21. panta 3. 2 daļā Ministru kabinetam dots uzdevums, kas nosaka, ka šā panta trešajā daļā minētos Ministru kabineta noteikumus par atlīdzības apmēra noteikšanu vēlēšanu komisijas un iecirkņa komisijas priekšsēdētājam, sekretāram un komisijas locekļiem Ministru kabinets pārskata reizi četros gados iepriekšējā kalendāra gadā pirms kārtējām Saeimas vēlēšanām, ņemot vērā Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicēto valstī strādājošo aizpagājušā gada mēneša vidējās darba samaksas apmēru un ekonomisko attīstību valstī.

2. Finanšu ministrijā ir izstrādāts Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 20. marta noteikumos Nr. 200 “Noteikumi par pilsētu, rajonu, novadu un pagastu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu atlīdzību un ēdināšanas izdevumu kompensāciju””. Projektā ir atzīts, ka ir jānodrošina konkurētspējīga darba samaksa par darbu vēlēšanu organizēšanā, kas prasa augstu atbildību un paaugstinātu darba intensitāti, lai varētu nodrošināt sekmīgu vēlēšanu norisi, kā arī motivējot darbiniekus pieteikties darbam vēlēšanu komisijās uz vēlēšanu periodu. Projektā ir pārskatītas un paaugstinātas noteikumos Nr. 200 noteiktās darba stundas tarifa likmes.

3. Sākotnēji, 2017. gada jūnijā, Finanšu ministrija, izstrādājot noteikumu grozījumu projektu, paredzēja nepieciešamo finansējuma pieaugumu vēlēšanu komisiju atlīdzības pārskatīšanai. Diemžēl oktobrī Ministru kabineta noteikumu grozījumu projekta redakcija paredz īstenot vēlēšanu komisiju atlīdzības pārskatīšanu piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.

4. Desmit gadu laikā kopš 2007. gada 20. marta, kad tika izdota sākotnējā Ministru kabineta noteikumu Nr. 200 redakcija, papildu finansējums vēlēšanu komisiju darba samaksas likmju paaugstināšanai nav ticis saņemts. Savukārt valstī strādājošo vidējā darba alga laika periodā no 2007. gada līdz 2016. gadam ir pieaugusi vairāk kā par 50%.

5. Centrālā vēlēšanu komisija jau vairākkārt ir vērsusi uzmanību uz problēmām nokomplektēt vēlēšanu komisijas ar kompetentiem, pienācīgi kvalificētiem darbiniekiem tieši zemā atalgojuma dēļ. Nespēja nodrošināt atbilstošu atlīdzību vēlēšanu komisiju locekļiem negatīvi ietekmēs nākamo Saeimas vēlēšanu, kas ir augstas nozīmības valsts sabiedriski politisks notikums, norisi.

Pielikumā: Papildu finansējuma aprēķins vēlēšanu komisiju atlīdzībai 2018. gada Saeimas vēlēšanās (227.03 KB)

 
 

© Centrālā vēlēšanu komisija

Smilšu iela 4, Rīga, LV 1050

Tālrunis: +371 67322688

Fakss: +371 67325251
e-pasts:cvk@cvk.lv