Teksta izmērs

A A

13.Saeimas vēlēšanas / Balsošanas kārtība vēlēšanu iecirknī

 

Balsošanas kārtība vēlēšanu iecirknī

 1. Ierodoties vēlēšanu iecirknī, jāuzrāda derīga Latvijas pilsoņa pase. Vēlētājiem, kuriem ir tikai Latvijas pilsoņa personas apliecība (eID) - personas apliecība kopā ar vēlētāja apliecību*.

*Vēlētāja apliecību bez maksas varēs saņemt no 2018. gada 25. septembra līdz 6. oktobrim tajā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajā nodaļā, kur izsniegta personas apliecība. 

2. Pēc tam jādodas pie reģistrācijas galda, kur vēlēšanu iecirkņa komisijas darbinieks:

- ierakstīs vēlētāja vārdu, uzvārdu un personas kodu balsotāju sarakstā;

- iespiedīs spiedogu pasē (vai vēlētāja apliecībā) par dalību 13. Saeimas vēlēšanās; 

- izsniegs balsošanas dokumentus – vienu vēlēšanu aploksni un komplektu ar vēlēšanu zīmēm.

Vēlētājam, kurš balso ar vēlētāja apliecību, tā jāatdod iecirkņa komisijas darbiniekam.

3. Par vēlēšanu zīmju un vēlēšanu aploksnes saņemšanu, jāparakstās balsotāju sarakstā.

4. Saņemot balsošanas materiālus, jāpārliecinās, ka:

- izsniegtas visas vēlēšanu apgabalā reģistrēto kandidātu sarakstu vēlēšanu zīmes;

- uz vēlēšanu aploksnes ir attiecīgā vēlēšanu iecirkņa zīmogs.

5. Balsojot jāievēro balsošanas aizklātums, tāpēc vēlēšanu zīme jāizvēlas un jāaizpilda vēlēšanu kabīnē vai nodalījumā.

6. Lai nobalsotu, no visām vēlēšanu zīmēm jāizvēlas viena – ar to kandidātu sarakstu, par kuru vēlas balsot.

7. Vēlēšanu zīmi var atstāt negrozītu, vai tajā var izdarīt šādas atzīmes:

·         ar “+” atzīmēt tos kandidātus, kuru ievēlēšanu vēlētājs īpaši atbalsta;

·         izsvītrot to kandidātu vārdus un uzvārdus, kuru ievēlēšanu vēlētājs neatbalsta.

8. Pēc tam vēlēšanu zīme jāievieto aploksnē, aploksne jāizlīmē un jāiemet vēlēšanu kastē.

9. Neizmantotās vēlēšanu zīmes ieteicams atstāt vēlēšanu iecirknī tam paredzētajā vietā.

 

Kā balsot ar vēlētāja apliecību?

Vēlētāja apliecība ir derīga, uzrādot to kopā ar Latvijas pilsoņa personas apliecību. Vēlēšanu iecirknī komisijas darbinieks ierakstīts vēlētāju balsotāju sarakstā un uz vēlētāja apliecības uzspiedīs 13.Saeimas vēlēšanu spiedogu. Saņemot balsošanas mateirālus, vēlētāja apliecība jāatdod vēlēšanu iecirkņa komisijai.

Ja gadās sabojāt vēlēšanu zīmi

Ja vēlēšanu zīme sabojāta pirms ievietošanas aploksnē, drīkst lūgt vēlēšanu komisijas darbiniekam izsniegt jaunu vēlēšanu zīmju komplektu.

Ja gadās sabojāt vēlēšanu aploksni

Ja vēlēšanu aploksne ir sabojāta pirms aizlīmēšanas, vēlētājam ir tiesības saņemt jaunu vēlēšanu aploksni. Sabojātā vēlēšanu aploksne jāatdod vēlēšanu komisijas loceklim un par jaunas aploksnes saņemšanu jāparakstās balsotāju sarakstā.

Ja vēlētājs fizisku trūkumu dēļ nespēj parakstīties balsotāju sarakstā vai izdarīt atzīmes vēlēšanu zīmē

Šajā gadījumā vēlētāja klātbūtnē pēc viņa norādījumiem izdarīt atzīmes vēlēšanu zīmē vai parakstīties balsotāju sarakstā var vēlētāja ģimenes loceklis vai kāda cita persona, kurai vēlētājs uzticas. Par to balsotāju sarakstā izdara atzīmi. Vēlētāja uzticības persona nedrīkst būt attiecīgās vēlēšanu iecirkņa komisijas loceklis.

 

13.09.2018.

 
 
 

© Centrālā vēlēšanu komisija

Smilšu iela 4, Rīga, LV 1050

Tālrunis: +371 67322688

Fakss: +371 67325251
e-pasts:cvk@cvk.lv