Teksta izmērs

A A

Jaunumi / CVK nereģistrē parakstu vākšanai likumprojektu par mazākumtautību izglītības iestāžu iekārtu Latvijā

 

CVK nereģistrē parakstu vākšanai likumprojektu par mazākumtautību izglītības iestāžu iekārtu Latvijā

Rīga, 5. marts: Centrālā vēlēšanu komisija (CVK) šodien nereģistrēja parakstu vākšanai Latvijas Krievu savienības iesniegto likumprojektu “Likums par mazākumtautību izglītības iestāžu iekārtu Latvijā”. CVK vienbalsīgs viedoklis bija, ka likumprojekts nav uzskatāms par pilnībā izstrādātu, jo atsevišķas tā normas ir pretrunā Satversmei.

Galvenie CVK iebildumi bija par likumprojekta 7. un 9. pantu, kuros noteikta Mazākumtautību departamenta direktora ievēlēšanas kārtība. Likumprojekta 7. pants paredz, ka “Departamenta direktors pēc iecelšanas amatā kļūst arī par Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietnieku”, bet likumprojekta 9. pants noteic, ka “departamenta direktoru ievēlē uz attiecīgās Saeimas pilnvaru laiku Saeimas deputāti, kuri ziņās par sevi, kas tika pievienotas kandidātu sarakstam, norādījuši tautību, kas nav “latvietis””.

CVK ieskatā abas šīs likuma normas ir pretrunā Satversmei, jo pārkāpj Satversmes 24. pantā ietverto deputātu līdztiesības un demokrātiskā vairākuma principu un Satversmes 1. un 58. pantā ietverto varas dalīšanas principu.

Satversmes 24. pants nosaka, ka “Saeima, izņemot Satversmē atsevišķi paredzētos gadījumus, pieņem lēmumus ar klātesošo deputātu absolūto balsu vairākumu”. Tādējādi ar likumu nevar noteikt atšķirīgus lēmumu pieņemšanas principus Saeimā. Satversmes 1. pants nosaka, ka Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika, bet 58. pants paredz, ka Ministru kabinetam ir padotas valsts pārvaldes iestādes. No šī izriet, ka Saeimai nav tiesību iecelt amatā tiešās pārvaldes iestāžu struktūrvienību vadītājus, kā to paredzējuši likumprojekta autori, ierakstot likumprojektā, ka Izglītības un zinātnes ministrijas Mazākumtautību departamenta direktoru ievēlē Saeima.

Pilns CVK lēmuma teksts būs pieejams piektdien, 9. martā, un šo CVK lēmumu likumprojekta iesniedzēji var pārsūdzēt Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentā viena mēneša laikā.

Likumprojektu “Likums par mazākumtautību izglītības iestāžu iekārtu Latvijā” partija “Latvijas Krievu savienība” CVK iesniedza šā gada 22. janvārī, un atbilstoši likumam “Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” CVK 45 dienu laikā bija jāpieņem lēmums par to, vai reģistrēt likumprojektu parakstu vākšanai, atteikt likumprojekta reģistrēšanu vai noteikt termiņu konstatēto trūkumu novēršanai.

Par likumprojektu CVK saņēma arī vairāku iestāžu – Izglītības un zinātnes ministrijas, Tiesībsarga biroja, Tieslietu ministrijas un Saeimas Juridiskā biroja – atzinumus. Arī šajos atzinumos likumprojekts novērtēts kā nepilnīgi izstrādāts un Satversmei neatbilstošs. Ar saņemtajiem atzinumiem un iesniegtā likumprojekta tekstu iespējams iepazīties CVK mājaslapā www.cvk.lv sadaļā “Vēlētāju iniciatīvas/Iesniegtās iniciatīvas”.

 

05.03.2018.

CVK Informācijas nodaļa
tālr. 67814900 

 

 
 
 

© Centrālā vēlēšanu komisija

Smilšu iela 4, Rīga, LV 1050

Tālrunis: +371 67322688

Fakss: +371 67325251
e-pasts:cvk@cvk.lv