Teksta izmērs

A A

13.Saeimas vēlēšanas / Darbs vēlēšanu iecirknī

 

Darbs vēlēšanu iecirknī

Vēlēšanu iecirkņu komisijas izveido republikas pilsētas un novada vēlēšanu komisijas. Iecirkņu komisijas izveidojamas vismaz 40 dienas pirms vēlēšanām – 2018. gada Saeimas vēlēšanās – līdz 2018. gada 27. augustam.

Vēlēšanu iecirkņu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņu nosaka pašvaldības vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs ne vēlāk kā 60 dienas pirms vēlēšanām. Paziņojums par pieteikumu iesniegšanas termiņu izliekams domes informācijas sniegšanas vietās un pašvaldības mājaslapā.

Darbam vēlēšanu iecirknī jāpiesakās attiecīgās pašvaldības vēlēšanu komisijā. Piemēram, ja cilvēks vēlas strādāt vēlēšanu iecirknī Rīgā, tad jāpiesakās Rīgas vēlēšanu komisijā, ja kādā no Cēsu novada vēlēšanu iecirkņiem, tad pieteikums jāiesniedz Cēsu novada vēlēšanu komisijai utml.

Tiesības pieteikt un izvirzīt savus pārstāvjus iecirkņa komisijā:

1)      reģistrētajām partijām vai reģistrētu partiju apvienībām,

2)      vēlētāju grupai, ko veido ne mazāk kā desmit vēlētāji,

3)      attiecīgās republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisijas loceklim.

Katras partijas vai partiju apvienības, vēlētāju grupas vai vēlēšanu komisijas locekļa izvirzīto un pieteikto kandidātu skaits katrā iecirknī nedrīkst būt lielāks par septiņi.

Par iecirkņa komisijas locekli var pieteikt ikvienu vēlētāju:

1)      kurš prot latviešu valodu,

2)      kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība,

3)      kurš nav pieteikts par deputāta kandidātu vai nav kandidātu saraksta iesniedzējs,

4)     kurš nav Eiropas Parlamenta, Saeimas vai attiecīgās republikas pilsētas domes vai novada domes deputāts,

5)      nav citas vēlēšanu vai iecirkņu komisijas loceklis, izņemot gadījumu, kad pašvaldību vēlēšanu komisija drīkst pildīt iecirkņa komisijas pienākumus (skat. Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņa komisiju likuma 1.panta ceturto daļu).

Pieteikumu iesniegšana un pretendentu izvēle

Pieteikums ir iesniedzams pašvaldības vēlēšanu komisijai tās noteiktajā termiņā.  

Parakstot pieteikumu, kandidāts apliecina, ka piekrīt savu personas datu apstrādei, apņemas pildīt savus pienākumus, ievērojot likumus, Centrālās vēlēšanu komisijas instrukcijas, lēmumus un rīkojumus, un nodrošinās fizisko personu datu aizsardzību.

Vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļu ievēlēšana

Iecirkņa komisijas locekļus ievēl pašvaldības vēlēšanu komisija. Ievēlēti ir tie kandidāti, kuri saņem visvairāk balsu, turklāt balsu skaits nedrīkst būt mazāks par klātesošo pašvaldības vēlēšanu komisijas locekļu absolūto balsu vairākumu. Balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirīgā ir vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja balss.

Saeimas vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa kandidāta pieteikums    Pdf (538.07 KB) Word (52.00 KB)

Informācija par pašvaldībām un to atrašanās vietām

Pašvaldību vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošanas instrukcija

Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likums

 
 

© Centrālā vēlēšanu komisija

Smilšu iela 4, Rīga, LV 1050

Tālrunis: +371 67322688

Fakss: +371 67325251
e-pasts:cvk@cvk.lv