Teksta izmērs

A A

Jaunumi / 3.jūlijā notiks seminārs par kandidātu sarakstu iesniegšanu 13.Saeimas vēlēšanās

 

3.jūlijā notiks seminārs par kandidātu sarakstu iesniegšanu 13.Saeimas vēlēšanās

Rīga, 19. jūnijs: 3. jūlijā notiks Centrālā vēlēšanu komisijas (CVK) seminārs par kandidātu sarakstu iesniegšanu 13.Saeimas vēlēšanās. Seminārā piedalīties aicināti partiju un partiju apvienību kandidātu sarakstu iesniedzēji un sagatavotāji.

Seminārā būs iespēja iepazīties ar CVK lietojumprogrammu kandidātu saraksta un tam pievienojamo dokumentu sagatavošanai, kā arī uzzināt, kādas ir Saeimas vēlēšanu likumā un CVK instrukcijā iekļautās prasības, iesniedzot kandidātu sarakstu Saeimas vēlēšanās.

Atbilstoši Saeimas vēlēšanu likumam iesniegt kandidātu sarakstu vēlēšanām drīkst likumā noteiktā kārtībā reģistrēta politiskā partija vai politisko partiju apvienība. Partijai, kas iesniedz kandidātu sarakstu Saeimas vēlēšanām jābūt dibinātai ne vēlāk kā vienu gadu pirms Saeimas vēlēšanām, un tajā jābūt ne mazāk kā 500 biedriem. Ja kandidātu sarakstu iesniedz partiju apvienība, arī tajā ietilpstošajām partijām jābūt dibinātām ne vēlāk kā gadu pirms Saeimas vēlēšanām, un partiju apvienībā kopā jābūt ne mazāk kā 500 biedriem.

Tiesības kandidēt Saeimas vēlēšanās ir Latvijas pilsoņiem, kuri vēlēšanu dienā ir vecāki par 21 gadu, ja uz viņiem neattiecas kāds no Saeimas vēlēšanu likumā iekļautajiem kandidēšanas ierobežojumiem.

Katrā kandidātu sarakstā atļauts pieteikt par trīs deputātu kandidātiem vairāk nekā attiecīgajā Saeimas vēlēšanu apgabalā ievēlamais deputātu skaits.  Iesniedzot kandidātu sarakstu, tam jāpievieno priekšvēlēšanu programma, katra kandidāta parakstīts apliecinājums par piekrišanu kandidēt vēlēšanās, deklarācija, ka uz kandidātu neattiecas vēlēšanu likumā noteiktie kandidēšanas ierobežojumi, kā arī vēlēšanu likumā prasītās ziņas par katru kandidātu, piemēram, dzimšanas dati, ziņas par izglītību, darba vietu, dzīvesvietu u.c. Kandidātu sarakstam jāpievieno arī dokuments par drošības naudas iemaksu 1400 eiro apmērā.

Kandidātu saraksts, ziņas par deputātu kandidātiem un priekšvēlēšanu programma iesniedzami gan rakstveidā, gan elektroniski.

Deputātu kandidātu sarakstu iesniegšana 13.Saeimas vēlēšanām notiks 18. jūlija līdz 7. augustam, un pēc reģistrēšanas CVK kandidātu saraksts, ziņas par kandidātiem un priekšvēlēšanu programmas tiks publicētas CVK 13.Saeimas vēlēšanu interneta vietnē.

Seminārs par kandidātu sarakstu iesniegšanu notiks CVK biroja telpās Smilšu ielā 4, Rīgā. Semināra sākums plkst.11.00. Pieteikšanās uz semināru pa e-pastu cvk@cvk.lv līdz 2. jūlija plkst. 17.00, norādot vārdu, uzvārdu, kontakttālruni un partijas vai partiju apvienības piederību. Tā kā vietu skaits ierobežots, seminārā aicinām pieteikt līdz diviem pārstāvjiem no katras partijas vai partiju apvienības.

 

19.06.2018.

CVK Informācijas nodaļa
tālr. 67814900 

 
 
 

© Centrālā vēlēšanu komisija

Smilšu iela 4, Rīga, LV 1050

Tālrunis: +371 67322688

Fakss: +371 67325251
e-pasts:cvk@cvk.lv