Teksta izmērs

A A

13.Saeimas vēlēšanas / Balsošana vēlētāja atrašanās vietā

 

Balsošana vēlētāja atrašanās vietā

Vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties balsošanas telpās, šo vēlētāju aprūpētāji un slimojošu personu aprūpētāji, drīkst pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā. Balsošana atrašanās vietā jāpiesaka no 2018.gada 1.oktobra līdz 6.oktobrim vēlētāja atrašanās vietai tuvākajā vēlēšanu iecirknī.

Iesniegumā jānorāda:

1) vārds, uzvārds,

2) personas kods,

3) iemesls, kādēļ nepieciešama balsošana atrašanās vietā,

4) precīza adrese, kur jāierodas vēlēšanu komisijai.

Ieteicams norādīt arī ēkas ārdurvju kodu, ja tāds ir un telefona numuru, pa kuru vēlēšanu komisija var sazināties ar vēlētāju problēmsituācijās;

Iesniegumu vēlēšanu iecirknī drīkst nogādāt jebkura vēlētāja uzticības persona – rads, draugs, pastnieks, sociālās aprūpes darbinieks vai kaimiņš.

Vēlētāja uzticības persona iesniegumu ar vēlētāja lūgumu organizēt balsošanu mājās var uzrakstīt arī iecirknī. Šajā gadījumā iesniegumā papildus norāda arī vēlētāja uzticības personas vārdu un uzvārdu.

 

Svarīgi!

1.Iesniegumu iecirknī var nogādāt arī vēlēšanu dienā, 2018.gada 6.oktobrī. Tomēr šajā gadījumā obligāti izpildāmi ir tie iesniegumi, ko vēlēšanu komisija būs saņēmusi līdz pulksten 12.00. Savukārt iesniegumi, kas saņemti vēlēšanu dienā pēc pulksten 12.00, jāizpilda, ja vēlēšanu iecirkņa komisijas pārstāvjiem ir iespējams ierasties pie vēlētāja līdz pulksten 20.00.

2.Ja vēlētājam ir drošs elektronisks paraksts, iesniegumu var nosūtīt savai pašvaldībai pa e-pastu vai portālā Latvija.lv. Pašvaldība iesniegumu pārsūtīs pašvaldības vēlēšanu komisijai nogādāšanai attiecīgajā vēlēšanu iecirknī. Sūtot iesniegumu elektroniski, lūdzam izsūtīt to savlaicīgi, jo iesnieguma nogādāšanai iecirknī ir nepieciešams laiks.

Iesniegums balsošanas pieteikšanai vēlētāja atrašanās vietā   Pdf (264.75 KB) ,  Word (38.00 KB)

 
 

© Centrālā vēlēšanu komisija
Smilšu iela 4, Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67322688
Fakss: +371 67325251

e-pasts: cvk@cvk.lv