Teksta izmērs

A A

Lēmumi / 2018. gads / Nr.63. Par biedrības “Atvērtās pārvaldības partnerība Latvijā” iesniegto likumprojektu“Likums par 2012. gada 8. novembra likuma “Grozījumi likumā “Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu”” atcelšanu”

 

 

LĒMUMS

Nr.63

 

Rīgā, 2018. gada 18. septembrī

 

Par biedrības “Atvērtās pārvaldības partnerība Latvijā” iesniegto likumprojektu

“Likums par 2012. gada 8. novembra likuma “Grozījumi likumā “Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu”” atcelšanu”

 

2018. gada 31. augustā biedrība “Atvērtās pārvaldības partnerība Latvijā”, reģ. Nr. 40008218958, adrese: Rīga, Graudu iela 68A, (turpmāk – Iesniedzējs) Centrālajā vēlēšanu komisijā iesniedza iesniegumu un likumprojektu “Likums par 2012. gada 8. novembra likuma “Grozījumi likumā “Likums par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu”” atcelšanu” (turpmāk – likumprojekts) (pielikumā).

 

Saskaņā ar likuma “Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” 23. panta ceturto daļu Centrālā vēlēšanu komisija 45 dienu laikā pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

1)      reģistrēt likumprojektu vai Satversmes grozījumu projektu;

2)      noteikt termiņu iesniegumā un likumprojektā vai Satversmes grozījumu projektā konstatēto trūkumu novēršanai;

3)      atteikt likumprojekta vai Satversmes grozījumu projekta reģistrāciju šā panta piektajā daļā minētajos gadījumos.

Šā panta piektā daļa noteic, ka Centrālā vēlēšanu komisija atsaka likumprojekta vai Satversmes grozījumu projekta reģistrāciju, ja:

1)      iniciatīvas grupa neatbilst šā panta otrās daļas prasībām;

2)      likumprojekts vai Satversmes grozījumu projekts pēc formas vai satura nav pilnībā izstrādāts.

 

Tādējādi Centrālajai vēlēšanu komisijai ir jāpārbauda:

1) vai Iesniedzējs atbilst likuma “Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” 23. panta otrās daļas jēdzienam “iniciatīvas grupa”;

2) vai iesniegtais likumprojekts pēc formas vai satura ir pilnībā izstrādāts.

 

Iesniegumu ar lūgumu reģistrēt likumprojektu parakstu vākšanai iesniegusi biedrība „Atvērtās pārvaldības partnerība Latvijā”. Saskaņā ar likuma “Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” 23. panta otrās daļas 2. punktu, iniciatīvas grupa var būt Biedrību un nodibinājumu likumā noteiktajā kārtībā izveidota un reģistrēta ne mazāk kā 10 vēlētāju izveidota biedrība. Iesniegumam ir pievienots likumprojekts. Centrālās vēlēšanu komisija ir iepazinusies ar biedrības „Atvērtās pārvaldības partnerība Latvijā” dibināšanu un reģistrāciju apliecinošiem dokumentiem un

konstatē, ka Iesniedzējsatbilst likuma prasībām un ir tiesīgs iesniegt likumprojektureģistrācijai ar mērķi uzsākt parakstu vākšanu.

 

Iepazinusies ar likumprojektu, Centrālā vēlēšanu komisija konstatē, ka tas ir identisks likumprojektam “Likums par 2012. gada 8. novembra likuma “Grozījumi likumā “Likums par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu”” atcelšanu”, kuru pēc tā satura un formas izvērtēšanas 2014. gada 31. jūlijā un 6. augustā Centrālā vēlēšanu komisija reģistrēja ar 2014. gada 6. augusta lēmumu Nr.81, likumprojektam “Likums par 2012. gada 8. novembra likuma “Grozījumi likumā “Likums par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu”” atcelšanu”, kuru Centrālā vēlēšanu komisija reģistrēja ar 2015. gada 18. septembra lēmumu Nr. 8, likumprojektam “Likums par 2012. gada 8. novembra likuma “Grozījumi likumā “Likums par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu”” atcelšanu”, kuru Centrālā vēlēšanu komisija reģistrēja ar 2016. gada 16. septembra lēmumu Nr. 3 un likumprojektam “Likums par 2012. gada 8. novembra likuma “Grozījumi likumā “Likums par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu”” atcelšanu”, kuru Centrālā vēlēšanu komisija reģistrēja ar 2017. gada 18. septembra lēmumu Nr. 28. Lietas faktisko vai tiesisko apstākļu maiņa nav konstatēta. Līdz ar to likumprojekta satura un formas atkārtota izvērtēšana nav nepieciešama, un, ievērojot Administratīvā procesa likuma 6. pantā noteikto, ka, pastāvot vienādiem faktiskajiem un tiesiskajiem lietas apstākļiem, iestāde pieņem vienādus lēmumus, likumprojekts reģistrējams.

 

Saskaņā ar likuma “Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” 23. panta ceturtās daļas 1. punktu Centrālā vēlēšanu komisija

 

nolemj:

 

1.      Reģistrēt iniciatīvas grupas 2018. gada 31. augustā iesniegto likumprojektu “Likums par 2012. gada 8. novembra likuma “Grozījumi likumā “Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu”” atcelšanu”.

2.      Piešķirt likumprojektam iniciatīvas numuru 20180918-063.

 

 

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs

Arnis Cimdars

 

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs

Ritvars Eglājs

 

 

 
 

© Centrālā vēlēšanu komisija

Smilšu iela 4, Rīga, LV 1050

Tālrunis: +371 67322688

Fakss: +371 67325251
e-pasts:cvk@cvk.lv