Teksta izmērs

A A

Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2019 / Vēlēšanu kalendārs

 

2019. gada Eiropas vēlēšanu kalendārs

Janvāris

 

25. janvāris

- apstiprināts vēlēšanu iecirkņu saraksts

- PMLP izsniedz pašvaldībām datus par vēlēšanu iecirkņos reģistrēto vēlētāju skaitu

- sākas priekšlikumu iesniegšana, kur izveidot vēlēšanu iecirkņus ārzemēs

 

26. janvāris

- sākas priekšvēlēšanu aģitācijas periods

 

Februāris

 

7. februāris

- Starptautiskā vēlēšanu diena

 

15. februāris

- pašvaldības iesniedz PMLP informāciju par vēlēšanu iecirkņiem piekritīgajām ēkām

 

24. februāris

- sāk darboties Vēlētāju reģistrs

 

Marts

 

6. marts

- pirmā kandidātu sarakstu iesniegšanas diena

 

11. marts

- PMLP sagatavo katram vēlēšanu iecirknim sākotnējo vēlētāju sarakstu

- darbu sāk CVK uzziņu tālrunis vēlētājiem

- beidzas priekšlikumu iesniegšana, kur izveidot vēlēšanu iecirkņus ārzemēs

 

16. marts

- PMLP vēlētājiem pa pastu izsūta paziņojumus par vēlēšanām

- pieejams iecirkņa noskaidrošanas un maiņas e-pakalpojums

- sākas pieteikumu iesniegšana vēlēšanu iecirkņa maiņai

- termiņš, līdz kuram jānosaka Latvijas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības, kurās varēs pieteikties balsošanai pa pastu ārvalstīs

- CVK izveido vēlēšanu iecirkņus ārzemēs

 

21. marts

- pēdējā kandidātu sarakstu iesniegšanas diena

 

25. marts

- CVK nosūta ES dalībvalstīm ziņas par to pilsoņiem, kuri kandidē Latvijā

- pēdējā diena, kad nosakāms termiņš iecirkņa komisiju locekļu kandidātu pieteikšanai EP vēlēšanās

 

Aprīlis

 

13. aprīlis

- pēdējā diena, kad diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās var pieteikties balsošanai pa pastu

 

15. aprīlis

- izveidotas vēlēšanu iecirkņu komisijas

- pašvaldību vēlēšanu komisijas paziņo CVK par iecirkņu komisiju izveidošanu

- no 15. aprīļa līdz 9. maijam Latvijas iedzīvotāji no 16 līdz 25 gadiem var pieteikties dalībai Centrālās vēlēšanu komisijas projektā “Prakse vēlēšanu iecirknī”

 

23. aprīlis

- pieejams Centrālās vēlēšanu komisijas e-mācību kurss “Eiropas Parlamenta vēlēšanu kārtība”

- no 23. aprīļa līdz 22. maijam Latvijas iedzīvotāji var pieteikties dalībai Centrālās vēlēšanu komisijas projektā “Brīvprātīgie novērotāji”

 

25. aprīlis

- pēdējā diena, kad pasta balsošanas iecirknī Rīgā vēlētāji var pieteikties balsošanai pa pastu

- pēdējā diena, kad vēlēšanām Latvijā var reģistrēties citu ES dalībvalstu pilsoņi, kuri uzturas Latvijā

- no 25. aprīļa līdz 25. maijam aizliegta priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošana televīzijā

 

26. aprīlis

- sākas CVK semināri vēlēšanu iecirkņu komisijām

 

Maijs

 

1. maijs

- līdz 1. maijam pasta balsošanas iecirkņa komisija izsūta vēlētājiem vēlēšanu materiālus

 

5. maijs

- CVK iekļauj vēlētāju reģistrā citu ES valstu pilsoņus, kuri balsos Latvijā

 

6. maijs

- CVK nosūta ES dalībvalstīm ziņas par to pilsoņiem, kuri iekļauti vēlētāju sarakstos Latvijā

- līdz 6. maijam “Latvijas Vēstnesī” jāpublicē priekšvēlēšanu programmas, kandidātu saraksti, ziņas par kandidātiem

 

7. maijs

- pēdējā diena, kad vēlētāji var mainīt vēlēšanu iecirkni

 

10. maijs

- PMLP izveido un pašvaldību vēlēšanu komisijām nosūta vēlēšanu iecirkņu vēlētāju sarakstus

 

15. maijs

- pēdējā diena, kad pašvaldību vēlēšanu komisijām jāizziņo vēlēšanu iecirkņu adreses un darba laiki

- PMLP pa pastu nosūta informāciju par vēlēšanām tiem vēlētājiem, kuri mainījuši iecirkņus vai no jauna iekļauti vēlētāju sarakstos

 

20. maijs

- darbu sāk vēlēšanu iecirkņi

- vēlēšanu iecirkņos var pieteikt balsošanu vēlētāju atrašanās vietā

- vēlēšanu iecirkņos var iepazīties ar kandidātu sarakstiem, ziņām par kandidātiem, priekšvēlēšanu programmām

- pašvaldību vēlēšanu komisijām tiek nosūtīti pēdējie vēlētāju sarakstu grozījumi

 

22. maijs

- vēlēšanu iecirkņos var nobalsot iepriekš no pulksten 17.00 līdz 20.00

 

23. maijs

- vēlēšanu iecirkņos var nobalsot iepriekš no pulksten 9.00 līdz 12.00

 

24. maijs

- vēlēšanu iecirkņos var nobalsot iepriekš no pulksten 10.00 līdz 16.00

- aizliegta priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošana televīzijā, radio, preses izdevumos, internetā un vidē

 

25. maijs

- Eiropas Parlamenta vēlēšanu diena

- vēlēšanu iecirkņi atvērti no pulksten 7.00 līdz 20.00

- aizliegta priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošana televīzijā, radio, preses izdevumos, internetā un vidē

 

26. maijs

- pēc tam, kad noslēgušās vēlēšanas visās ES dalībvalstīs, CVK paziņo vēlēšanu rezultātus

 

Jūnijs

 

7. jūnijs

- noslēdzas vēlēšanu materiālu nodošana CVK

 
 

© Centrālā vēlēšanu komisija

Smilšu iela 4, Rīga, LV 1050

Tālrunis: +371 67322688

Fakss: +371 67325251
e-pasts:cvk@cvk.lv