Pagasts/Pilsēta Vārds Uzvārds Veids Amats Iela Cena Darba laiks
Solvita Ramona Bāriņtiesa Bāriņtiesas Loceklis 2.85
Ausma Maklere Bāriņtiesa Bāriņtiesas Loceklis 2.85
Santa Venska Bāriņtiesa Bāriņtiesas loceklis 2.85
Ginta Ošeniece Bāriņtiesa bāriņtiesas loceklis 2.85
Ezeres pagasts Vija Ceļapītere Bāriņtiesa bāriņtiesas loceklis Ezeres pagasta pārvalde, Centra iela 4, Ezeres pagasts, Saldus novads 2.85
Ezeres pagasts Dace Pērkone Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde Lietvedības speciāliste Ezeres pagasta pārvalde, Centra iela 4, Ezeres pagasts, Saldus novads 1.00
Ezeres pagasts Irēna GRAUZE Pagasta pārvalde Pārvaldes vadītājs Ezeres pagasta pārvalde, Centra iela 4, Ezeres pagasts, Saldus novads 1.00
Jaunauces pagasts Gunta Reine Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde Lietvedības speciāliste Jaunauces pakalpojumu punkts, "Tautas nams", Jaunauce, Saldus novads 1.00
Jaunlutriņu pagasts Lija Meļķerte Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde Lietvedības speciāliste Apvienotā Jaunlutriņu un Šķēdes pagasta pārvalde, Upes iela 4, Jaunlutriņu pag., Saldus nov. 1.00
Jaunlutriņu pagasts Valdis Gūtmanis Pagasta pārvalde Pārvaldes vadītājs Apvienotā Jaunlutriņu un Šķēdes pagasta pārvalde, Upes iela 4, Jaunlutriņu pag., Saldus nov. 1.00
Kursīšu pagasts Inese Smilga Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde Lietvedības speciāliste Kursīšu pagasta pārvalde, Kalna iela 2, Kursīšu pagasts, Saldus novads 1.00
Lutriņu pagasts Ineta Ezermale Pagasta pārvalde Pārvaldes vadītājs 'Lutriņu pagasta pārvalde, ''Pagasta māja", Lutriņi, Lutriņu pagasts, Saldus novads 1.00
Lutriņu pagasts Ieva Šeibaka Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde Lietvedības speciāliste Lutriņu pagasta pārvalde, ''Pagasta māja", Lutriņi, Lutriņu pagasts, Saldus novads 1.00
Nīgrandes pagasts Antra Jermuša Pagasta pārvalde Pārvaldes vadītājs Nīgrandes pagasta pārvalde, Ventas iela 2, Nīgrande, Saldus novads 1.00
Nīgrandes pagasts Ilda Taube Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde Lietvedības speciāliste Nīgrandes pagasta pārvalde, Ventas iela 2, Nīgrande, Saldus novads 1.00
Novadnieku pagasts Dina Brēdava Pagasta pārvalde Pārvaldes vadītājs Novadnieku pagasta pārvalde, "Mežvidi", Novadnieku pagasts, Saldus novads 1.00
Pampāļu pagasts Sarmīte Vēja Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde Lietvedības speciāliste Pampāļu pagasta pārvalde, Rūpniecības iela 1A, Pampāļu pagasts, Saldus novads 1.00
Pampāļu pagasts Gints Homanis Pagasta pārvalde pārvaldes vadītājs Pampāļu pagasta pārvalde, Rūpniecības iela 1A, Pampāļu pagasts, Saldus novads 1.00
Rubas pagasts Inta Jonuša Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde Lietvedības speciāliste Apvienotā Jaunauces un Rubas pagasta pārvalde, Pagastmāja, Rubas pagasts, Saldus novads 1.00
Rubas pagasts Gunta KALNIŅA Pagasta pārvalde Pārvaldes vadītājs Apvienotā Jaunauces un Rubas pagasta pārvalde, Pagastmāja, Rubas pagasts, Saldus novads 1.00
Saldus Silvija Konrāde Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde pašvaldības lietvedības sekretāre Saldus novada pašvaldība, Striķu iela 3, Saldus 1.00
Saldus Gunita Svārupa Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde Pašvaldības arhivāre Saldus novada pašvaldība, Striķu iela 3, Saldus 1.00
Saldus Ilgona Samsone Bāriņtiesa bāriņtiesas loceklis Saldus novada bāriņtiesa, Slimnīcas iela 3a, Saldus Nav norādīts
Saldus Baiba Skreba Notariāts Kurzemes apgabaltiesas notārs Striķu iela 12 Nav norādīts
Saldus pagasts Ausma Liepa Pagasta pārvalde Pārvaldes vadītājs Saldus pagasta pārvalde, Vienības iela 15-17, Druva, Saldus pagasts, Saldus novads 1.00
Saldus pagasts Sandra Vanaga Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde Lietvedības speciāliste Saldus pagasta pārvalde, Vienības iela 15-17, Druva, Saldus pagasts, Saldus novads 1.00
Šķēdes pagasts Linda FRĪDENBERGA-TOMAŠA Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde Lietvedības speciāliste Šķēdes pakalpojumu punkts, Jaunais ciemats 4, Šķēdes pagasts, Saldus novads 1.00
Vadakstes pagasts Evija Mame Pagasta pārvalde pārvaldes vadītājs Vadakstes pagasta pārvalde, "Krāces", Vadakste, Saldus novads 1.00
Vadakstes pagasts Sandra Vasiļevska Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde Lietvedības speciāliste Vadakstes pagasta pārvalde, "Krāces", Vadakste, Saldus novads 1.00
Zaņas pagasts Aiga Jurova Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde Lietvedības speciāliste Zaņas pagasta pārvalde, "Sūbri", Zaņas pagasts, Saldus novads 1.00
Zaņas pagasts Kristīna Grosmane Pagasta pārvalde Pārvaldes vadītājs Zaņas pagasta pārvalde, "Sūbri", Zaņas pagasts, Saldus novads 1.00
Zirņu pagasts Valda Viļuma Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde Lietvedības speciāliste Zirņu pagasta pārvalde, "Pagastnams", Zirņu pagasts, Saldus novads 1.00
Zirņu pagasts Edijs Mačukāns Pagasta pārvalde Pārvaldes vadītājs Zirņu pagasta pārvalde, "Pagastnams", Zirņu pagasts, Saldus novads 1.00
Zvārdes pagasts Maija Mihailišina Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde Lietvedības speciāliste Zvārdes pagasta pārvalde, „Striķi”, Striķu ciems, Zvārdes pagasts, Saldus novads 1.00
Zvārdes pagasts Imants Džulis Pagasta pārvalde pārvaldes vadītājs Zvārdes pagasta pārvalde, „Striķi”, Striķu ciems, Zvārdes pagasts, Saldus novads 1.00