Pagasts/Pilsēta Vārds Uzvārds Veids Amats Iela Cena Darba laiks
Balgales pagasts Inese Ķere Pagasta pārvalde Sekretāre "Grantiņi" 1.00
Ģibuļu pagasts Aija Ķipare Pagasta pārvalde Sekretāre Skolas iela 2 1.00
Ģibuļu pagasts KITIJA VECMANE Pagasta pārvalde Pagasta pārvaldes vadītāja Skolas iela 2 Pastende Ģibuļu pagasts 1.00
Īves pagasts Aiva Štube Bāriņtiesa Bāriņtiesas loceklis "Pils" 1.00
Īves pagasts Andris Grīnbergs Pagasta pārvalde Pārvaldes vadītājs "Pils", Tiņgere Nav norādīts
Ķūļciema pagasts Edīte Grīnšteine Pagasta pārvalde Sekretāre "Druvas"- 7 Nav norādīts
Laidzes pagasts Solveiga Stalidzāne Pagasta pārvalde Pagasta pārvaldes vadītāja "Pagastmāja"Laidze Laidzes poagasts Talsu novads 1.00
Laidzes pagasts Dace Vakermane Bāriņtiesa Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks "Pagastmāja" 1.00
Laidzes pagasts Anita HELFERE Pagasta pārvalde Pagasta pārvaldes sekretāre "Pagastmāja", Laidzes pagasts, Talsu novads Nav norādīts
Laucienes pagasts JURIS UPMALIS Pagasta pārvalde Pagasta pārvaldes vadītājs "Pagastāa"Lauciene Laucienes pagasts Talsu novads Nav norādīts
Laucienes pagasts Dace Spade Bāriņtiesa Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks "Pagastmāja" Nav norādīts
Lībagu pagasts Saiva Āboliņa Pagasta pārvalde Sekretāre "Pagastmāja" 1.00
Lībagu pagasts Lauma Jaunpujēna Pagasta pārvalde Pārvaldes vadītāja "Pagastmāja" 1.00
Lubes pagasts Aija Jansone Pagasta pārvalde Sekretāre "Sniedzes" 1.00
Sabile Zane Viļuma Pagasta pārvalde Sekretāre Pilskalna iela 6 1.00
Sabile Tatjana Nolendorfa Bāriņtiesa Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks Pilskalna iela 6 Nav norādīts
Sabile Zigmunds Brunavs Pagasta pārvalde Pagasta pārvaldes vadītājs Pilskalna iela 6 Sabile Talsu novads Nav norādīts
Stende Aina Petroļeviča Pagasta pārvalde Sekretāre Dumpīšu iela 3 Nav norādīts
Stende Andis Āboliņš Pagasta pārvalde Pārvaldes vadītājs Dumpīšu iela 3 Nav norādīts
Strazdes pagasts Zane Niķe Bāriņtiesa Bāriņtiesas loceklis "Strazdes muiža" 1.00
Strazdes pagasts Iveta Cīrule Pagasta pārvalde Sekretāre "Strazdes muiža" 1.00
Strazdes pagasts Egils Alsbergs Pagasta pārvalde Pagasta pārvaldes vadītājs "Strazdes muiža"Strazdes pagasts Talsu novads Nav norādīts
Talsi Laimdota Berga Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālists Kareivju iela 7 1.00
Valdemārpils Zanda Blumberga Pagasta pārvalde Sekretāre Raiņa iela 16 1.00
Valdemārpils Inese Dragūne Bāriņtiesa Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks Raiņa iela 16 1.00
Valdgales pagasts Jana Robalde Pagasta pārvalde Pagasta pārvaldes vadītāja "Pagastmāja" Pūņas Valdgales pagasts talsu novads Nav norādīts
Valdgales pagasts Rasma Krūziņa Pagasta pārvalde Sekretāre "Pagastmāja" Nav norādīts
Valdgales pagasts Iveta Bruzgule Bāriņtiesa Bāriņtiesas loceklis "Pagastmāja" 1.00
Vandzenes pagasts Liene Mežecka Pagasta pārvalde Sekretāre "Pagastmāja" 1.00
Vandzenes pagasts Iveta Jansone Pagasta pārvalde Pagasta pārvaldes vadītāja "Pagastmāja"Vandzene Talsu novads 1.00
Virbu pagasts Aija Sūniņa Pagasta pārvalde Sekretāre Lielā iela 15 Nav norādīts
Virbu pagasts Sarmite Oše Bāriņtiesa Bāriņtiesas loceklis Lielā iela 15 Nav norādīts