Vārds Uzvārds Veids Amats Iela Cena Darba laiks
Anita Moskovska Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde VPA vadītāja Brīvības 120 1.24
Inga Soroka Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde VPA klientu apkalpošanas speciāliste Brīvības iela 120 1.24