Vārds Uzvārds Veids Amats Iela Cena Darba laiks
Eva Igaune-Sēle Notariāts Zemgales apgabaltiesas notārs Draudzības aleja 9 Nav norādīts
Nadežda Tiltiņa Notariāts Zemgales apgabaltiesas notārs Rīgas iela 115 12.32
Anita Moskovska Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde VPA vadītāja Brīvības 120 1.24