Pagasts/Pilsēta Vārds Uzvārds Veids Amats Iela Cena Darba laiks
Sandra Lauciņa Bāriņtiesa priekšsēdētājas vietniece 1.40
Daila Cekula Bāriņtiesa bāriņtiesas locekle 1.40
Kārķu pagasts Pēteris Pētersons Pagasta pārvalde Kārķu un Ērģemes pagastu pārvaldes vadītājs 1.40
Valka Inita Rikse Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietniece 1.40
Valka Aija Oliņa Bāriņtiesa bāriņtiesas locekle 1.40
Valka Māra Zeltiņa Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja 1.40
Valka Kārlis Briedis Bāriņtiesa bāriņtiesas priekšsēdētājs 1.40
Vijciema pagasts Valdis Šaicāns Pagasta pārvalde Vijciema un Zvārtavas pagastu pārvaldes vadītājs Nav norādīts