Pagasts/Pilsēta Vārds Uzvārds Veids Amats Iela Cena Darba laiks
Sandra Lauciņa Bāriņtiesa priekšsēdētājas vietniece 1.40
Daila Cekula Bāriņtiesa bāriņtiesas locekle 1.40
Kārķu pagasts Pēteris Pētersons Pagasta pārvalde Kārķu pagasta pārvaldes vadītājs 1.40
Valka Inita Rikse Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietniece 1.40
Valka Aija Oliņa Bāriņtiesa bāriņtiesas locekle 1.40
Valka Māra Zeltiņa Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja 1.40
Valka Kārlis Briedis Bāriņtiesa bāriņtiesas priekšsēdētājs 1.40
Valkas pagasts Jānis Lapsa Pagasta pārvalde Valkas pagasta pārvaldes vadītājs 1.40
Zvārtavas pagasts Raitis Priede Pagasta pārvalde Zvārtavas pagasta pārvaldes vadītājs 1.40