Pagasts/Pilsēta Vārds Uzvārds Veids Amats Iela Cena Darba laiks
Kristīne Metuzāle Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde Lietvede Cēsu 9 Nav norādīts
Bilskas pagasts Malda Pabērza Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde Lietvede Pašvaldības māja Nav norādīts
Blomes pagasts Zane Balode Bāriņtiesa Bāriņtiesas locekle Cēsu iela 9, Blomes pagasts, Smiltenes novads 2.85
Grundzāles pagasts Marina Einberga Bāriņtiesa Bāriņtiesas locekle Tilta iela 5, Grundzāles pagasts, Smiltenes novads 2.85
Launkalnes pagasts Ramona Moisejeva Bāriņtiesa Bāriņtiesas locekle Pilskalni, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads Nav norādīts
Palsmanes pagasts Laima Mize Bāriņtiesa Bāriņtiesas locekle Palsmanes pagasta nams, Palsmanes pagasts, Smiltenes novads 2.85
Palsmanes pagasts Līga Ciemiņa Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde Lietvede Pagasta nams Nav norādīts
Smiltene Jūlija Egle Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde KAC Vadītāja Dārza iel 3 2.85
Smiltenes pagasts Vija Zvirgzdiņa Bāriņtiesa Bāriņtiesas locekle Kalnamuiža 2, Smiltenes pagasts, Smiltenes novads Nav norādīts
Variņu pagasts Uldis Birkenšteins Pagasta pārvalde Variņu pagasta pārvaldes vadītājs Oktobra iela 3a, Variņu pagasts, Smiltenes novads 0.00
Variņu pagasts Arita Brikmane Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde Dzīvesvietas deklarēšanas speciāliste Oktobra iela 3a, Variņu pagasts, Smiltenes novads 1.42