Pagasts/Pilsēta Vārds Uzvārds Veids Amats Iela Cena Darba laiks
Bilskas pagasts Līga Auga Bāriņtiesa Bāriņtiesas locekle Pašvaldības māja, Bilskas pagasts, Smiltenes novads 2.85
Blomes pagasts Zane Balode Bāriņtiesa Bāriņtiesas locekle Cēsu iela 9, Blomes pagasts, Smiltenes novads 2.85
Brantu pagasts Valda Cimermane Bāriņtiesa Bāriņtiesas locekle Rīgas iela 71, Brantu pagasts, Smiltenes novads 2.85
Grundzāles pagasts Marina Einberga Bāriņtiesa Bāriņtiesas locekle Tilta iela 5, Grundzāles pagasts, Smiltenes novads 2.85
Launkalnes pagasts Ramona Moisejeva Bāriņtiesa Bāriņtiesas locekle Pilskalni, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads Nav norādīts
Palsmanes pagasts Laima Mize Bāriņtiesa Bāriņtiesas locekle Palsmanes pagasta nams, Palsmanes pagasts, Smiltenes novads 2.85
Palsmanes pagasts Edmunds Teteris Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde Dzīvesvietas deklarēšanas speciālists Palsmanes pagasta nams, Palsmanes pagasts, Smiltenes novads Nav norādīts
Smiltenes pagasts Vija Zvirgzdiņa Bāriņtiesa Bāriņtiesas locekle Kalnamuiža 2, Smiltenes pagasts, Smiltenes novads Nav norādīts
Variņu pagasts Uldis Birkenšteins Pagasta pārvalde Variņu pagasta pārvaldes vadītājs Oktobra iela 3a, Variņu pagasts, Smiltenes novads 0.00
Variņu pagasts Arita Brikmane Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde Dzīvesvietas deklarēšanas speciāliste Oktobra iela 3a, Variņu pagasts, Smiltenes novads 1.42