Pagasts/Pilsēta Vārds Uzvārds Veids Amats Iela Cena Darba laiks
Kristīne Metuzāle Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde Lietvede Cēsu 9 Nav norādīts
Ape Iveta Indriksone Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde Kancelejas vadītāja Stacijas iela 2, Ape, Apes novads 1.40
Ape Dace Silauniece Bāriņtiesa Bāriņtiesas priekšsēdētāja Tirgus iela5, Ape, Apes novads 1.42
Ape Baiba Vadone Pagasta pārvalde Apes novada vēlēšanu komisijas locekle Rūpniecības iela 6b, Ape, Apes novads 0.00
Bilskas pagasts Malda Pabērza Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde Lietvede Pašvaldības māja Nav norādīts
Blomes pagasts Zane Balode Bāriņtiesa Bāriņtiesas locekle Cēsu iela 9, Blomes pagasts, Smiltenes novads 2.85
Drustu pagasts Baiba Kļaviņa Pagasta pārvalde Deklarēšanās lietu speciāliste "Ošlejas", Drusti, Drustu pagasts, Raunas novads 1.40
Gaujienas pagasts Inese Lukjanoviča Pagasta pārvalde Pārvaldes vadītāja "Nolejas", Gaujienas pagasts, Apes novads 1.40
Grundzāles pagasts Marina Einberga Bāriņtiesa Bāriņtiesas locekle Tilta iela 5, Grundzāles pagasts, Smiltenes novads 2.85
Launkalnes pagasts Ramona Moisejeva Bāriņtiesa Bāriņtiesas locekle Pilskalni, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads Nav norādīts
Palsmanes pagasts Laima Mize Bāriņtiesa Bāriņtiesas locekle Palsmanes pagasta nams, Palsmanes pagasts, Smiltenes novads 2.85
Palsmanes pagasts Līga Ciemiņa Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde Lietvede Pagasta nams Nav norādīts
Raunas pagasts Linda Zūdiņa-Sivko Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde Izpilddirektore Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads 1.40
Raunas pagasts Solvita Bauere Bāriņtiesa priekšsēdētāja Valmieras iela 1, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads 1.40
Smiltene Jūlija Egle Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde KAC Vadītāja Dārza iel 3 2.85
Smiltenes pagasts Vija Zvirgzdiņa Bāriņtiesa Bāriņtiesas locekle Kalnamuiža 2, Smiltenes pagasts, Smiltenes novads Nav norādīts
Trapenes pagasts Irisa Popoviča Pagasta pārvalde Pārvaldes vadītāja "Pagastnams", Trapene, Trapenes pagasts 1.40
Variņu pagasts Uldis Birkenšteins Pagasta pārvalde Variņu pagasta pārvaldes vadītājs Oktobra iela 3a, Variņu pagasts, Smiltenes novads 0.00
Variņu pagasts Arita Brikmane Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde Dzīvesvietas deklarēšanas speciāliste Oktobra iela 3a, Variņu pagasts, Smiltenes novads 1.42