Pagasts/Pilsēta Vārds Uzvārds Veids Amats Iela Cena Darba laiks
Ilze Ērmane Pagasta pārvalde Dzīvesvietas deklarēšanas speciālists 0.00
Ape Liene Sināte Pagasta pārvalde Dzīvesvietas deklarēšanas speciālists Stacijas iela 2, Ape, Smiltenes novads, Nav norādīts
Ape Elīna Ceļmillere Bāriņtiesa Bāriņtiesas locekle Tirgus iela 5 2.85
Ape Dace Silauniece Bāriņtiesa Bāriņtiesas locekle Tirgus iela5, Ape, Apes novads 1.42
Bilskas pagasts Malda Pabērza Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde Lietvede Pašvaldības māja 1.42
Blomes pagasts Zane Balode Bāriņtiesa Bāriņtiesas locekle Cēsu iela 9, Blomes pagasts, Smiltenes novads 2.85
Blomes pagasts Kristīne Metuzāle Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde Lietvede Cēsu 9 1.42
Drustu pagasts Baiba Kļaviņa Pagasta pārvalde Deklarēšanās lietu speciāliste "Ošlejas", Drusti, Drustu pagasts, Raunas novads 1.40
Grundzāles pagasts Marina Ziemiņa Bāriņtiesa Bāriņtiesas locekle Tilta iela 5, Grundzāles pagasts, Smiltenes novads 2.85
Launkalnes pagasts Ramona Ozoliņa Bāriņtiesa Bāriņtiesas locekle Pilskalni, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads Nav norādīts
Palsmanes pagasts Līga Ciemiņa Pagasta pārvalde Dzīvesvietas deklarēšanas speciālists Pagasta nams, Palsmanes pagasts, Smiltenes novads 1.42
Raunas pagasts Sandra Fišmeistere Bāriņtiesa Bāriņtiesas locekle Vidzemes iela 1, Rauna, Raunas pagasts, Smiltenes novads 2.85
Raunas pagasts Linda Zūdiņa Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde Pagasta pārvaldniece Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Smiltenes novads 1.42
Smiltene Kristīne Āboltiņa Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde Dzīvesvietas deklarēšanas speciālists Dārza iela 11 1.42
Trapenes pagasts Laura Vāciete Pagasta pārvalde Dzīvesvietas deklarēšanas speciālists Pagastnams, Trapene 1.42
Variņu pagasts Uldis Birkenšteins Pagasta pārvalde Variņu pagasta pārvaldes vadītājs Oktobra iela 3a, Variņu pagasts, Smiltenes novads 0.00
Variņu pagasts Arita Brikmane Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde Dzīvesvietas deklarēšanas speciāliste Oktobra iela 3a, Variņu pagasts, Smiltenes novads 1.42