Pagasts/Pilsēta Vārds Uzvārds Veids Amats Iela Cena Darba laiks
Jērcēnu pagasts Kārlis Kārkliņš Pagasta pārvalde Jērcēnu pagasta pārvaldes vadītājs 1.43
Plāņu pagasts Gunita Kainaize Pagasta pārvalde Plāņu pagasta pārvaldes vadītāja 1.43
Seda Mairita Kezika Bāriņtiesa Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece Skolas laukums 1 1.43
Strenči Ina Neimane Bāriņtiesa Strenču novada domes Bāriņtiesas priekšēdētāja 1.43