Vārds Uzvārds Veids Amats Iela Cena Darba laiks
Lilita Vidžupa Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde Dzīvokļu nodaļas referente Dubultu prospekts 1 1.43
Ilze Jākobsone Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde Dzīvokļu nodaļas referente Dubultu prospekts 1 1.43
Santa Terjohina Notariāts Rīgas apgabaltiesas notārs Jomas iela 30 Nav norādīts