Vārds Uzvārds Veids Amats Iela Cena Darba laiks
Lilita Vidžupa Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde Dzīvokļu nodaļas referente Dubultu prospekts 1 1.42
Ilze Jākobsone Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde Dzīvokļu nodaļas referente Dubultu prospekts 1 1.42