Pagasts/Pilsēta Vārds Uzvārds Veids Amats Iela Cena Darba laiks
Sandra Jurcika Bāriņtiesa Vadītāja Skolas iela 4, Ventspils 0.50
Ilze Štefenberga Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde Vadītāja Skolas iela 4, Ventspils 0.50
Ances pagasts Guna Grīnpūkala Pagasta pārvalde Sekretāre "Ausmas" 0.50
Ances pagasts Aira Kajaka Pagasta pārvalde Pārvaldes vadītāja "Ausmas" Nav norādīts
Jūrkalnes pagasts Guntars Reķis Pagasta pārvalde Vadītājs "Krasti" 0.50
Jūrkalnes pagasts Baiba Trauberga Pagasta pārvalde Sekretāre "Krasti" 0.50
Popes pagasts Mārtiņš Libkovskis Pagasta pārvalde Vadītājs "Pagastmāja" Nav norādīts
Puzes pagasts Sanita Tālberga Pagasta pārvalde Sekretāre "Valde", Blāzma 0.50
Tārgales pagasts Mārcis Laksbergs Pagasta pārvalde Vadītājs "Dzintarkalni" 0.50
Ugāles pagasts Helēna Mendrišora Pagasta pārvalde Vadītāja "Ugāles pagasta nams" 0.50
Ugāles pagasts Ieva Proņuka Pagasta pārvalde Lietvede “Ugāles pagasta nams” 0.00
Usmas pagasts Anita Meiere Pagasta pārvalde Sekretāre "Auseklīši" 0.50
Usmas pagasts Gendrihs Šķesters Pagasta pārvalde Vadītājs "Auseklīši" 0.50
Užavas pagasts Laima Erliha-Štranka Pagasta pārvalde Vadītāja "Avoti" 0.50
Užavas pagasts Iveta Bergena Pagasta pārvalde Sekretāre "Avoti" 0.50
Vārves pagasts Lāsma Brūvere Pagasta pārvalde Sekretāre Skolas iela 1, Ventava Nav norādīts
Vārves pagasts Gunita Ansone Pagasta pārvalde Vadītāja Skolas iela 1, Ventava Nav norādīts
Ziru pagasts Dzidra Ceriņa Pagasta pārvalde Vadītāja "Saulgrieži", Ziras 0.50
Zlēku pagasts Daiga Cekule Pagasta pārvalde Vadītāja "Pūcītes", Zlēkas Nav norādīts
Zlēku pagasts Inga Pole Pagasta pārvalde Lietvede "Pūcītes", Zlēkas 0.50