Pagasts/Pilsēta Vārds Uzvārds Veids Amats Iela Cena Darba laiks
Sandra Jurcika Bāriņtiesa Vadītāja "Dzintarkalni" Tārgales pagasts 0.50
Ilze Štefenberga Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Skolas iela 4, Ventspils 0.50
Ances pagasts Aira Kajaka Pagasta pārvalde Pārvaldes vadītāja Nav norādīts
Jūrkalnes pagasts Guntars Reķis Pagasta pārvalde Pārvaldes vadītājs "Krasti" Jūrkalnes pagasts 0.50
Piltene Jānis Abakuks Pagasta pārvalde Pārvaldes vadītājs Lielā iela 28 Piltene Nav norādīts
Popes pagasts Mārtiņš Libkovskis Pagasta pārvalde Pārvaldes vadītājs "Pagastmāja" Popes pagasts Nav norādīts
Puzes pagasts Santa Šēniņa Pagasta pārvalde Puzes pagasta pārvaldes vadītāja Puzes pagasta pārvalde, Puzes pagasts, Ventspils novads 0.50
Tārgales pagasts Mārcis Laksbergs Pagasta pārvalde Pārvaldes vadītājs "Dzintarkalni" Tārgales pagasts 0.50
Ugāles pagasts Helēna Boitmane Pagasta pārvalde Pārvaldes vadītāja "Ugāles pagasta nams" Ugāles pagasts 0.50
Usmas pagasts Gendrihs Šķesters Pagasta pārvalde Pārvaldes vadītājs "Auseklīši" Usmas pagasts 0.50
Užavas pagasts Laima Erliha-Štranka Pagasta pārvalde Pārvaldes vadītāja "Avoti" Užavas pagasts Nav norādīts
Vārves pagasts Gunita Ansone Pagasta pārvalde Pārvaldes vadītāja Skolas iela 1, Ventava, Vārves pagasts Nav norādīts
Ziru pagasts Dzidra Ceriņa Pagasta pārvalde Pārvaldes vadītāja "Saulgrieži", Ziru pagasts Nav norādīts
Zlēku pagasts Daiga Cekule Pagasta pārvalde Pārvaldes vadītāja "Pūcītes" Zlēku pagasts Nav norādīts