Pagasts/Pilsēta Vārds Uzvārds Veids Amats Iela Cena Darba laiks
Ilze Štefenberga Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Skolas iela 4, Ventspils 0.50
Airisa Tropiņa Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde Inspektors Skolas iela 4, Ventspils 0.50
Sandra Jurcika Bāriņtiesa Vadītāja "Dzintarkalni" Tārgales pagasts 0.50
Ances pagasts Una Teibe Bāriņtiesa Bāriņtiesas locekle 2.85
Ances pagasts Guna Grīnpūkala Pagasta pārvalde Lietvede "Ausmas" 0.50
Ances pagasts Aira Kajaka Pagasta pārvalde Pārvaldes vadītāja "Ausmas" Nav norādīts
Jūrkalnes pagasts Guntars Reķis Pagasta pārvalde Pārvaldes vadītājs "Krasti" 0.50
Jūrkalnes pagasts Baiba Trauberga Pagasta pārvalde Lietvede "Krasti" 0.50
Piltene Tamāra Štrauha Pagasta pārvalde Pārvaldes sekretāre Lielā iela 28 0.50
Popes pagasts Mārtiņš Libkovskis Pagasta pārvalde Pārvaldes vadītājs "Pagastmāja" Nav norādīts
Puzes pagasts Santa Šēniņa Pagasta pārvalde Puzes pagasta pārvaldes vadītāja Puzes pagasta pārvalde 0.50
Puzes pagasts Sanita Tālberga Pagasta pārvalde Lietvede Puzes pagasta pārvalde 0.50
Tārgales pagasts Mārcis Laksbergs Pagasta pārvalde Pārvaldes vadītājs "Dzintarkalni" 0.50
Ugāles pagasts Helēna Mendrišora Pagasta pārvalde Pārvaldes vadītāja "Ugāles pagasta nams" 0.50
Ugāles pagasts Kitija Goldmane Bāriņtiesa Bāriņtiesas locekle "Ugāles pagasta nams" 2.85
Usmas pagasts Anita Meiere Pagasta pārvalde Lietvede 0.50
Usmas pagasts Gendrihs Šķesters Pagasta pārvalde Pārvaldes vadītājs "Auseklīši" 0.50
Užavas pagasts Laima Erliha-Štranka Pagasta pārvalde Pārvaldes vadītāja "Avoti" 0.50
Užavas pagasts Iveta Bergena Pagasta pārvalde Lietvede "Avoti" 0.50
Vārves pagasts Linda Sidorčika Pagasta pārvalde Sekretāre Skolas iela 1, Ventava 0.50
Vārves pagasts Gunita Ansone Pagasta pārvalde Pārvaldes vadītāja Skolas iela 1, Ventava, Vārves pagasts Nav norādīts
Ziru pagasts Dzidra Ceriņa Pagasta pārvalde Pārvaldes vadītāja "Saulgrieži", Ziru pagasts 0.50
Zlēku pagasts Daiga Cekule Pagasta pārvalde Pārvaldes vadītāja "Pūcītes", Zlēku pagasts Nav norādīts
Zlēku pagasts Inga Pole Pagasta pārvalde Lietvede "Pūcītes", Zlēku pagasts, Ventspils novads 0.50