Vārds Uzvārds Veids Amats Iela Cena Darba laiks
Marika Gūža Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde deklarēšanas nodaļas priekšniece Jelgavas iela 48 1.35
Ilona Vīdnere Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde deklarēšanās vietas speciāliste Jelgavas iela 48 1.35
Žanna Lūse Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde deklarēšanās nodaļas speciāliste Jelgavas iela 48 1.35