Vārds Uzvārds Veids Amats Iela Cena Darba laiks
Marika Gūža Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde deklarēšanas nodaļas priekšniece 1.35
Ilona Vīdnere Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde deklarēšanās vietas speciāliste 1.35
Žanna Lūse Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde deklarēšanās nodaļas speciāliste 1.35
Ivars Lagzdiņš Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde it darbinieks 0.00